Modras (Vipera ammodytes)
 

Mladič modrasa (Foto: Miha Krofel)


STE GA VIDELI IN FOTOGRAFIRALI? Prosimo vas, da nam pošljete podatek preko te povezave .


Opis: Je naša največja strupenjača. Doseže do 80 cm, izjemoma tudi do 110 cm. Na veliki, srčasto oblikovani glavi, pokriti z drobnimi luskami, ni večjih ploščic. Na gobcu ima dobro viden rožiček, kakršnega nima nobena druga naša kača. Telo je izrazito čokato, rep kratek, na trebušni strani rdeče obarvan. Temen cikcakast vzorec na hrbtu je vedno sklenjen. Osnovna barva hrbta je rumenkasta, rjavkasta, siva ali zelenosiva. Zenica je navpično zožena.  Ker je strupen, svetujemo, da se izogibate ugrizu. Živali ne prijemajte, je ne dražite, ne ubijajte!
Podobne vrste: navadni gad (Vipera berus), laški gad (Vipera aspis).
Razširjenost: Balkanski polotok in Mala Azija (klikni za karto evropske razširjenosti). Živi po vsej Sloveniji, razen v Prekmurju.
 
 

Razširjenost modrasa v Sloveniji (vir: Krofel et al. 2009)


Življenjski prostor: Prisojna, delno zaraščena, suha, kamnita mesta (jase, poseke, rob gozda, kamnolomi, ipd.)
Prehrana: Predvsem mali sesalci, tudi kuščarice, manjše ptice, slepci, kače.
Razmnoževanje: Živoroden. Samice izležejo 5- 20 mladičev.
Ogroženost in varstvo: Kategorija ogroženosti po Rdečem seznamu plazilcev: V (Vulnerable) - ranljiva vrsta. Vrsta je zavarovana z Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah.

Uporabljena literatura:
- Mršić N. (1997): Plazilci (Reptilia) Slovenije. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana, 167 pp.
- Tome S. (2002): Kače – zakaj se jih bojimo?!?. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 72 pp.
- Krofel M., Cafuta V., Planinc G., Sopotnik M, Šalamun A., Tome S., Vamberger M., Žagar A. (2009): Razširjenost plazilcev v Sloveniji: pregled podatkov, zbranih do leta 2009. Natura Sloveniae, Volume 11, Issue 2, Pages 61-99.

FOTOGALERIJA
Obiskovalce strani vabimo, da nam pošljejo fotografijo živali za objavo na internetni strani!
     
   
 
     
 
Modras (Foto: Griša Planinc)
   
 
Samec modrasa išče skrivališče (Foto: Miha Krofel)
 Mladič modrasa (Foto: Vesna Cafuta)  
   
 
   
   
 Zaljubljeni parček (Foto: Miha Krofel)    Ljubezen še traja (Foto: Miha Krofel)    Mačke napadajo modrasa (Foto: Miroslav Repar)
 
 
Mačka napada modrasa,
modras pa brž v obrambno pozo 
(Foto: Miroslav Repar)
   
 
Modras, rešen pred mačkami,
čaka na izpust v naravo (Foto: Damjan Šonc)