Črnica (Hierophis viridiflavus)
 

Odrasla črnica (Foto: Griša Planinc)


STE JO VIDELI IN FOTOGRAFIRALI? Prosimo vas, da nam pošljete podatek preko te povezave .


Opis: Odrasli osebki podvrste črnice, ki živi v Sloveniji (Hierophis viridiflavus carbonarius), so popolnoma črni, le na glavi imajo nekaj svetlejših lis. Telo mladičev je sivkaste ali olivne barve, zgornji del glave je temno obarvan, pogosto je med očmi opazna svetla črta, svetlejši vzorec je lahko prisoten tudi na zadnjem delu glave (za parietalnimi luskami). Hrbtne luske so brez grebenov, zato je črnica na videz gladka in sijoča. Zraste do 160 cm. Zenica je okrogla. To je človeku NENEVARNA kača.
Podobne vrste: Belica (Hierophis gemonensis).
Razširjenost: Razširjena je v Španiji, Franciji, na Malti, v južni Švici, Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem (klikni za karto evropske razširjenosti). V Sloveniji je črnica najpogostejša kača v Istri in na Primorskem, živi tudi v delu Notranjske. 
 
 

Razširjenost črnice v Sloveniji (vir: Krofel et al. 2009)

 
Življenjski prostor: Živi v suhih, kamnitih, bolj odprtih habitatih, ne izogiba se niti antropogeno spremenjenemu okolju, kot so robovi cest, kamnolomi, kamnite ograde in podobno.
Prehrana: Mali sesalci, kuščarice, kače, slepci, mladi zajci, ptiči, redko žabe in kobilice.
Razmnoževanje: Samice znesejo 5 do 15 jajc.
- Mršić N. (1997): Plazilci (Reptilia) Slovenije. Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana, 167 pp.
- Tome S. (2002): Kače – zakaj se jih bojimo?!?. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, 72 pp.


FOTOGALERIJA
Obiskovalce strani vabimo, da nam pošljejo fotografijo živali za objavo na internetni strani!
 
 

 [Zagorje_3.jpg]

Mlad osebek črnice iz okolice Knežaka (Foto: slavko Frankovič)

 

 Mladič črnice (Foto: Borut Kumar)