Het Platform

Ook begaan met het lot van de Groningers? Teken de petitie op: laat groningen niet zakken

Platform Senioren Zevenaar uw steun en toeverlaat

Platform Senioren is een organisatie die louter bestaat uit vrijwilligers van verschillend pluimage. Vrijwilligers, die hun vrije tijd nog nuttig willen besteden om leeftijdgenoten bij te staan die hulp behoeven als het gaat om Wonen, Zorg, Mobiliteit en/of Welzijn. 
Het Platform heeft geen betalende leden en daardoor geen financiële middelen.

De gemeente draagt tegenwoordig - indien nodig - via het MBO-loket zorg voor Wonen, Zorg, Mobiliteit en Welzijn.
Helaas gaat daarbij - willens en wetens - in den lande, dus ook in Zevenaar, wel eens wat mis. Op TV worden aan de meest bizarre misstanden zelfs hele programma's geweid.

Platform Senioren wil samen met u daarvoor waken en u voor zover als in ons vermogen ligt, met raad en daad bijstaan.
Indien nodig treedt het Platform daarvoor ook vaak in nauw overleg met de onafhankelijke WMO-raad.
Met Caleidoz zijn ook nauwe banden op het gebied van Welzijn en Mobilteit.
Voor het "Beleidsplan PlatformSeniorenZevenaar"  raadpleegt u onderstaande bijlage.

Samenwerking met Participatieraad

De Participatieraad Zevenaar (PRZ) is een onafhankelijk adviesraad. Deze raad is door het college van burgemeester en wethouders ingesteld om te adviseren en mee te denken over het gemeentelijk beleid op het sociale domein. Het gaat dan over onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend werk.

In tegenstelling tot de Participatieraad is het Platform Senioren ontstaan uit samenwerking van alle ouderenbonden in Zevenaar. Niet alleen georganiseerden, maar ook iedere niet georganiseerde oudere, die denkt een bijdrage te kunnen leveren voor het welzijn van de ouderen in Zevenaar e.o., is welkom bij het Platform.

Het Platform Senioren Zevenaar wil graag van iedereen weten welke problemen u ondervindt in het verkeer in onze gemeente. Dit geldt zowel voor fietsers e.d., rolstoelers, scootmobielers, wandelaars, maar ook voor automobilisten. 

 
Ċ
Jan Dokter,
4 feb. 2017 12:35
Ċ
Jan Dokter,
31 jan. 2017 03:53
Comments