Nieuws

Het platform LenR is opgegaan in het Platform Delftse Bruggen

Voor het vervolg van onze activiteiten, zie de site van PDB Boodschap van erbarmen en verbinding nav de aanslagen in Parijs, 13 nov 2015

Wij zijn met onze gedachten bij de mensen in Parijs. Bij de geliefden en vrienden die achterblijven in verbijstering. Dat de liefde hen mag dragen.

Wij wijzen geweld af en roepen op tot vreedzaam en respectvol samenleven in onze steden en dorpen, waar een plaats is voor ieder die de democratische rechtsstaat eerbiedigt.

Wij willen sterk staan voor vrede en verbinding. We laten de angst geen splijtzwam worden. We willen bruggen bouwen tussen mensen van verschillende achtergrond en verschillende levensopvatting. We willen met elkaar in gesprek en laten elkaar niet los. We roepen iedereen op in Delft en daarbuiten dat ook te doen.

Ria Pool Meeuwsen, Bruggen Bouwen Delft
George Gelauff, Platform voor levensbeschouwing en religie Delft
Monique Toonen, Delft in Dialoog
Hasan Karadirek, Sultan Ahmet moskee Delft
Mimoun Outmany, Al-Ansaar moskee Delft

College van BenW schaart zich achter deze boodschap

“De waanzin die zich vrijdag in Parijs heeft afgespeeld, heeft ons allen enorm geschokt. Terreur heeft maar één doel: het zaaien van angst en verdeeldheid. Zolang wij vastberaden blijven in onze zoektocht naar verbinding, zolang wij elkaar blijven vasthouden – ongeacht onze achtergrond en levensopvatting – zó lang lijdt welke terreurdaad dan ook een diepe nederlaag. Dat vergt van ons allemaal moed om verder te kijken dan onze angst. En dat vraagt dat we extra naar elkaar omkijken” - burgemeester Bas Verkerk.
Het college staat voor de volle 100% achter deze boodschap van erbarming.

Dit bericht werd op 16 november geplaatst op de Facebook-pagina van de gemeente Delft.


Bruggen bouwen Delft verder op afzonderlijke site

Verdere informatie over Bruggen Bouwen Delft is te vinden op www.bruggenbouwendelft.nl

Kom over de brug: vrijdagavond 6 maartBruggen bouwen

Vrijdag 6 maart 2015
Ongeveer 80 mensen, van heel verschillende komaf namen deel aan de dialoogavond 'Kom over de brug'. Na een mooie start van burgemeester Verkerk, hield Iliass El Hadioui een zeer aansprekende lezing over tegenstellingen opheffen door je in elkaar te verdiepen, over vervreemding en over erkenning. In 10 dialooggroepen wisselden mensen ervaringen uit. Daarna waren er nog zeer geanimeerde nagesprekken onder genot van een drankje.

Meer over de dialoogavond staat hier en op facebook.

Zaterdag 21 februari 2015
De werkgroep Bruggen bouwen was opnieuw bijeen in de Sultan Ahmet moskee. We spraken over de plannen voor de Kom over de brug bijeenkomst op 6 maart, het contact met de gemeente, socratische gesprekken, je eigen overtuigingen spiegelen aan anderen en dat je daar ook een beetje bang voor bent en over levenskunst. Toen waren anderhalf uur om en was de eindtijd bereikt, maar ging het gesprek nog anderhalf uur door over de Islam. In een boeiende gedachtewisseling ontstond een evenwichtig beeld en er kon er ook dieper doorgevraagd worden naar dingen die de groepsleden bezig hielden. Bruggen binnen deze groep worden steeds sterker.

Verklaring van vrede en verbinding

Zaterdag 31 januari 2015
Het initiatief om mensen in Delft meer met elkaar te verbinden vindt weerklank. Nieuwe deelnemers sluiten zich aan bij de ondertekenaars van de Verklaring voor Vrede en Verbinding.  Met twintig aanwezigen uit allerlei levensbeschouwelijke richtingen brainstormden we over het praktische vervolg op de Verklaring. Als eerste actie komt er in maart een bijeenkomst waarop alle burgers van Delft uitgenodigd worden om samen na te denken en te praten over de mogelijkheden om met elkaar en naar elkaar bruggen te slaan. 
De groep is ook met elkaar bezig zich in elkaars achtergrond en zienswijze te verdiepen. Zaterdag vertelde een lid van het Humanistisch Verbond over de achtergronden en principes van het Humanisme. Als docent zoekt hij steeds naar ‘Wie ben jij?’, het verhaal achter de student. 
De deelnemers denken ook na over hoe ze mensen kunnen verbinden. Dat gaat vaak met woorden en is lang niet altijd eenvoudig. Taal kan verbinden maar ook verwijderen. Mensen kunnen soms flink verschillen in wat ze voelen bij een bepaald woord. Dat komt omdat hun achtergronden heel anders zijn en omdat ze tot verschillende groepen behoren. 

vrijdag 30 januari 2015
Vandaag ontvingen we een adhesiebetuiging van burgemeester Verkerk van Delft
 
Vrijdag 23 januari 2015
Een werkgroep van leden van het platform overlegt in de Marokkaanse Sociale Culturele Vereniging Delft over vervolgacties.
 
Dinsdag 20 januari 2015
Het platform publiceert de Verklaring van vrede en verbinding op haar website en verspeidt deze onder de deelnemers.
 
Zaterdag 17 januari 2015
Vertegenwoordigers van het platform bijeen in de Delftse Sultan Ahmet moskeee besluiten tot het opstellen van een Verklaring van vrede en verbinding.
 
Zondag 10 januari 2015
Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs treffen leden van het platform elkaar in de Marokkaanse Sociale Culturele Vereniging Delft. Ze wisselen ervaringen en indrukken uit en inventariseren mogelijkheden tot actie.