Fra Åsenhallen

Her kan du høre på opptak med noen av de første Platfoots medlemmenes spilling i Åsenhallen 27.04.2004:


Platfoots i Åsenhallen by sveinhana
Bilder fra Åsenhallen 27.04.2004:

 
  
 
 

 
 
Comments