"Live" opptak

Her finner du gamle "Live" musikkopptak fra Platfoots fra 1960-tallet.

Kvaliteten er jo ikke optimal ettersom opptakene er gjort med en vanlig Tanberg lydbåndopptaker.

PLATFOOTS MIX 2 - CD

Platfoots Mix 2 by Platfoots I

PLATFOOTS MIX 4 -CD


Platfoots Mix 4 by Platfoots I
Comments