LIETUVOS - ŽEMAITIJOS PLIATERIAI


English version       Deutche version 

SUSITIKIMAI - PLENERAI


Lietuvos -Žemaitijos Pliaterių geneologinis medis XVIII - XX a. 

 

Tado Pliaterio geneologinis medis

 

LT Pliateriai

 

Įvairenybės apie PliateriusPlaterių genealogijos svetainė (English)

PLATER - PLIATER - PLAETER - PLIOTER - PLAT

Giminė kilusi iš Šveicarijos Broel apylinkių ir Vestfalijos (Vokietija), kur 1160 m. pirmąkart buvo paminėtas Humpertus von dem Broel genannt Plaeter (Broel, pramintas Plater), laikomas visų Platerių protėviu. Į Lietuvą Pliateriai atėjo per Livoniją, kur šios giminės atstovai įsikūrė nuo XIII a.

Per amžius giminė pasklido plačiai: Vokietijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Švedijoje - “Broel Plater", "Plater Broel" bei “Plaeter”, Belgijoje - “Plater Zyberk” , Australijoje - "de Plater", Anglijoje bei JAV - “Platt”, Lietuvoje, Latvijoje - “Pliateris” bei "Plioteris". Šis šaknies balsio kitimas sąlygotas vokiškos rašybos ypatybe - “ae” atitinka “ä“, tariamą kaip tarpinis garsas tarp [ia]ir [io] . Vardynuose dažniausiai šalia įvairių pavardžių variantų aptinkamas nukreipimas “see Plater“ (žr. Plater).

Pliateriai visada garsėjo ne savo turtais, o patriotizmu ir ypatingu garbės suvokimu. "Melior mors macula" (Geriau mirtis negu negarbė)- toks nuo seniausių laikų išlikęs Platerių šūkis gyvas ir dabar. Lietuvos ir Žemaitijos Pliaterių giminės genuose tai irgi akivaizdu: visoje plačioje giminėje nėra negarbingų, paklydėlių, visi gerbia įstatymus ir vieni kitus, kas yra gan retas reiškinys posovietinėje visuomenėje, kurioje vertybės buvo vėtomos ir mėtomos įvairių politinių ir karinių jėgų įtakoje.

Bet ne mėlyno kraujo paieškos yra šios svetainės tikslas, o suburti šios giminės Lietuvos šaką su tikslu ateityje prisijungti prie Lenkijos Pliaterių šiltam ir vaisingam bendravimui ir bendradarbiavimui, nes kaip šios dvi valstybės yra neatsiejamai susijusios savo istorija bei kultūra, taip ir Pliaterių giminė pilna bus tik apimant visas lenkiškas-lietuviškas, o ir germaniškąsias sąsajas.

Kol kas mums pavyko atsekti žemaitiškos - lietuviškos Pliaterių giminės šaknis iki XVIII amžiaus pabaigos. Dėl daugybės karo metais sudegintų bažnytinių archyvų dar nepavyko rasti sąsąjų su kitomis Pliaterių giminės šakomis, bet šio puslapio pagalba tikimės užpildyti trūkstamas spragas.

Prašytume neabejoti ir parašyti mums, jei galėtumėte pasidalinti bet kokia papildoma informacija apie Pliaterių giminę bei kitais patarimais ar pasiūlymais.

Nuo 2007.06.01 mus aplankė:

website stats