El CòmicAplicacions:
  • Mirar, llegir i comentar un còmic: estructura, vinyetes, textos, indicadors, etc.
  • Reconèixer expressions facials: espantat, content, sorprès, etc.
  • Fer un diàleg amb dos personatges, màxim 4.
  • Ús dels signes d'admiració i d'interrogació.
  • Diferenciació dels globlus de diàleg i de pensament.
  • Treball oral de la combinació del text narrat i els diàlegs dins del còmic.

Còmics digitals

 

Aplicacions en línia per treballar els còmics amb l’ordinador. Es tracta d’aprofitar les plantilles per a personatges, fons, bafarades i onomatopeies per crear les nostres pròpies historietes.

Enllaços:


Per als més grans:
Comments