De 13 a 16 anys

Tradijocs

Tradijoc és una experiència iniciada el 2005 vertebrada a partir dels jocs populars i tradicionals, que aprofita les característiques i els valors intrínsecs d’aquests per a crear llaços de coneixença i relació entre els joves a partir del reconeixement i la identificació d’un patrimoni i d’un imaginari lúdic comú.

Hàbits saludables a l'escola

Es tracta d’un programa de prevenció i reducció del sobrepès, l’obesitat, el sedentarisme i la mala alimentació dels nois i noies a través del foment i l’adquisició d’hàbits saludables d’alimentació i exercici físic a l’escola.

Xerrada sobre hàbits de nutrició

El farmacèutic, com agent de la salut, vol actuar en la promoció de la salut, és a dir, mitjançant la difusió d’hàbits saludables o informació sobre temes de salut, es busca la prevenció de tot tipus de malalties evitables, o com a mínim, disminuir el risc de patir-les.

Taller d'higiene de mans

La falta d’higiene de les mans és un dels principals elements que facilita la difusió de malalties. Rentar-se les mans és una de les pràctiques més útils per millorar la higiene i prevenir el contagi de malalties difusibles.

Potabilització i distribució d'aigua

Donar a conèixer els processos que comporta la captació, el tractament i la distribució de l’aigua de consum humà (o aigua potable).

Classes sense fum

El programa concurs “Classe sense fum”, emmarcat en la iniciativa europea Smoke – free Class, es desenvolupa a Catalunya amb l’impuls dels Departaments de Salut Pública i d’Educació i amb la col·laboració tècnica de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Està pensat per estimular la prevenció del tabaquisme entre els alumnes de 12 a 14 anys.

Tallers pràctics sobre l'alimentació saludable

Amb els tallers es pretén aconseguir que els participants siguin crítics en allò que conviuen cada dia. Que siguin capaços d’escollir un aliment , una dieta o la pràctica d’un hàbit saludable, coneixent el per què i els avantatges o desavantatges de la seva elecció.

Xerrades sobre hàbits saludables

El farmacèutic, com agent de la salut, vol actuar en la promoció de la salut, és a dir, mitjançant la difusió d’hàbits saludables o informació sobre temes de salut, es busca la prevenció de tot tipus de malalties evitables, o com a mínim, disminuir el risc de patir-les.

Tallers per a la prevenció de la infecció per VIH/SIDA

La situació epidemiològica del nostre país respecte a la malaltia causada pel VIH, considera als adolescents, població prioritària per rebre intervencions destinades a la prevenció, especialment per la via sexual.

Xerrades sobre hàbits saludables

El farmacèutic, com agent de la salut, vol actuar en la promoció de la salut, és a dir, mitjançant la difusió d’hàbits saludables o informació sobre temes de salut, es busca la prevenció de tot tipus de malalties evitables, o com a mínim, disminuir el risc de patir-les.

Exposició "Violència masclista en la parella: desmuntant mites"

El nostre pensament està construït a base de mites o creences que ens ajuden a explicar el món i a donar sentit a les coses que ens passen. Aquest pensament i la forma que tenim de sentir i expressar-nos estan influïts pel nostre entorn.

Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva dels joves

El Programa sanitari d'atenció a la salut sexual i reproductiva és un servei d'activitats assistencials i educatives.

El programa concurs “Classe sense fum”, emmarcat en la iniciativa europea Smoke – free Class, es desenvolupa a Catalunya amb l’impuls dels Departaments de Salut Pública i d’Educació i amb la col·laboració tècnica de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Està pensat per estimular la prevenció del tabaquisme entre els alumnes de 12 a 14 anys.

DROJNET-2: prevenció dels riscos associats al consum de drogues mitjançant les TIC

La prevenció dels riscos associats al consum de drogues és necessària entre la població escolar. L’alumnat del Pla de Transició al Treball (PQPI-PTT) és una població sensible al consum de drogues i les pràctiques de risc. Drojnet2 es dirigeix a aquests alumnat per millorar la seva informació i sentit crític davant del consum de drogues.

Prevenció del consum de drogues a la comunitat educativa i en els espais de lleure 

Les prevalences de consum de substàncies com ara l’alcohol, el tabac i el cànnabis entre la població escolar de 14 – 18 anys (enquesta escolar, 2008) i entre la població de 15-29 anys (enquesta domiciliària, 2009) se situen a nivells preocupants.

Programa operatiu específic de centres

Contribuir a la millora de la seguretat en l’àmbit educatiu, reduir la percepció d’inseguretat que afecta als usuaris i treballadors dels centres educatius i fer-los arribar de primera mà tota aquella informació que ajudi a la Comunitat Educativa a prevenir fets dels quals pot ser víctima, donar eines de qualitat i conèixer la seva policia.

Programa d'atenció als adolescents amb problemes de consum de tòxics al CAS

Es tracta d’un nou circuit d’atenció als adolescents al CAS AMB problema de consum de tòxics que es diferencia del circuit assistencial habitual al CAS.

Prevenció comunitària del consum de drogues

El programa no pretén simplement convèncer del riscos del consum, sinó que vol treballar les bases per poder desenvolupar una conducta conscient i voluntària, en comptes d’una mimètica i involuntària.

Examen de salut i vacunacions escolars

Conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu la millora de la salut infantil a Catalunya, mitjançant les tasques de prevenció i de promoció de la salut que desenvolupi el personal sanitari dins l’àmbit dels centres docents.

Programa de salut i escola

Actuacions als centres educatius de promoció de la salut, prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut.

Salut pública per a adolescents

La salut pública és la gran desconeguda del sistema sanitari. Se situa la Salut Pública dins del sistema sanitari català i es fan dues exposicions més, una sobre aspectes de salut sexual i reproductiva, i una altra sobre els laboratoris de salut ambiental i alimentària.

Criteris de no-assistència de l'alumnat a l'escola o a la llar d'infants durant un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles

Les malalties infeccioses que es poden transmetre d’una persona a una altra per qualsevol mecanisme (malalties transmissibles) són freqüents en nens escolaritzats. En general, quan els nens estiguin afectats per infeccions respiratòries lleus, no cal excloure’ls de l’escola

Dinars de carmanyola als centres educatius

En alguns centres educatius, especialment de secundària, s’ofereix la possibilitat als alumnes de portar el dinar en carmanyoles, i se’ls facilita l’espai i les condicions de refrigeració (nevera) i escalfament (microones) adequades. Aquesta opció, sempre que els joves s’impliquin en els diferents processos, es planifiquin els menús acuradament i es garanteixin les condicions higienicosanitàries, pot esdevenir una bona alternativa.

Programa educatiu online, dirigit a professors de tercer d'ESO que vulguin treballar els hàbits alimentaris i d'activitat física a l'aula amb els seus alumnes.

Im-Perfectes analitza per què mai no ens sentim satisfets amb el nostre cos, per què tenim inseguretats i baixa autoestima i per què fem bajanades per canviar el nostre físic, sovint jugant-nos la salut: amb règims, diürètics, cosmètics, laxants, i molts cops també amb vòmits, dejunis, operacions de cirurgia estètica, amputacions i mil intents més d'arribar a un estereotip de bellesa tan imposat com impossible d'assolir.