ยาเม็ดลดน้ำตาลในเลือด

ยาเม็ดลดน้ำตาลในเลือด

Metformin

 เนื่องจากยานี้มีผลทำให้เบื่ออาหาร ดั้งนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมาก ยานี้ลดน้ำหนักได้ประมาณ 0.6 กิโลกรัม มีผลดีต่อระดับไขมันในเลือดเพราะสามารถลด Triglyceride 10-20%  ลด Cholesterol 5-10 %  ลด LDL 8%  เพิ่ม HDL 2% ทำให้ลด Fasting blood sugar ลงได้ 58 มก.% ลด HbA1cได้ 1.8% หากใช้ร่วมกับ sulfonylurea สามารถลด FPG ได้ 100 มก.% ดังนั้นหากน้ำตาลในเลือดมากกว่า 300มก.%มักไม่ได้ผลจากยารับประทาน

กลไกการออกฤทธิ์

 1. ลดการสร้างน้ำตาลจากตับ [decrease glycogenolysis,decrease gluconeogenesis]
 2. ทำให้น้ำตาลเข้าเซลล์ดีขึ้น [insulin-stimulated glucose transport in muscle cell]

ผลข้างเคียงของยา

 1. มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องอืด ท้องเสีย ควรแนะนำให้รับประทานยาพร้อมอาหารหรือหลังอาหาร
 2. ภาวะเป็นกรดในเลือด Lactic acidosis โดยมากพบในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคไต โรคตับ ภาวะติดเชื้อ 

ข้อห้ามใช้

 1. ไตเสื่อมค่า serum creatinin>1.5 มก.%
 2. มีภาวะอื่นๆที่มีโอกาสเกิด lactic acidosis
 3. ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจ โรคตับ และผู้สูงอายุควรใช้อย่างระมัดระวัง

ยาที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

 diamet ,Formin500/850, Glucomet ,Glucophage 500/850 ,Gluformin ,Glustress ,Gluzolyte Mafomin ME-F Metformed Metfro-500 Metfron Miformin Pocophage Poli-Formin Prophage Serfomin Siamformet

Alpha-Glucosidase inhibitors (acarbose]

เป็นยาที่นำมาใช้รักษาผู้ป่วยเบาหวานโดยลดการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้เล็กส่วนต้น สามารถลด FPG ได้16-20 มก.% ลด HbA1c ได ้0.59 % และลดน้ำตาลหลังอาหาร [post prandrial glucose] ได้ 51 มก.%

ข้อบ่งชี้ในการใช้

 1. ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่มีระดับน้ำตาลสูงไม่มาก

 2. ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่มีระดับน้ำตาลหลังอาหารสูง

 3. ใช้ร่วมกับยาเม็ดลดน้ำตาลชนิดอื่น

 4. ใช้ร่วมกับอินซูลินในการรักษาเบาหวานชนิดที่1

ผลข้างเคียงของยา

 1. ท้องอืด ท้องเดิน ปวดท้อง ควรเริ่มยาแต่น้อยเคี้ยวพร้อมอาหาร

 2. ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

 3. ทำให้ตับอักเสบได้

เพื่อลดผลข้างเคียงทางระบบทางเดินอาหารให้เริ่มยาขนาดน้อยที่สุด 25 มก. และเพิ่มขนาดยาอย่างช้าๆพร้อมอาหารมื้อที่รับประทานให้น้อยที่สุด ผู้ป่วยไตเสื่อมก็ไม่ควรใช้ยานี้

ข้อห้ามใช้

 1. โรคทางเดินอาหาร เช่น แผลในกระเพาะ ลำไส้อักเสบ
 2. ไตเสื่อม
 3. เบาหวานชนิดที่หนึ่งที่ไม่ได้รับอินซูลิน
 4. ผู้ป่วยโรคตับแข็ง

ยาที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

Glucobay 50/100   Basen 0.2/0.3

Troglitazone

ยาตัวนี้ดูดซึมเร็ว ให้พร้อมอาหารตอนเช้าสามารถลด FPG 25-40 มก.% ลด HbA1c 0.6-1 % ยาตัวนี้ลดระดับ triglyceride ลดระดับ insulin แต่เพิ่มระดับ HDL และระดับ LDL

กลไกการออกฤทธิ์

 1. เพิ่มการออกฤทธิ์ของอินซูลิน แต่ไม่เพิ่มการหลั่งการหลั่งอินซูลิน
 2. เพิ่มการใช้ glucose ในกล้ามเนื้อ
 3. ลดการสร้างน้ำตาลจากตับ

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

 • ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 ที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินร่วมด้วย

 • ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถทนต่อ Metformin

ข้อห้ามใช้

 • เบาหวานชนิดที่1 ที่ไม่ได้รับอินซูลิน

 • ตั้งครรภ์

 • โรคตับระยะเฉียบพลัน

 • หัวใจล้มเหลว

 •  

ผลข้างเคียงของยา

 1. มีการลดลงของความเข้มของเลือด แต่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 2. อาจทำให้ตับอักเสบ ควรเจาะเลือดตรวจการทำงานของตับทุก 2 เดือนเป็นเวลา 1 ปี
 3. ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
 4. ภาวะบวมเกิดจากการคั่งของน้ำพบได้ประมาณร้อยละ 7-15
 5. น้ำหนักตัวเพิ่มประมาณ 2 กม.

ข้อควรระวัง

ควรระวังในโรคตับ คนให้นมบุตร คนท้อง และคนที่หัวใจวาย

ยาที่มีขายในประเทศไทยคือ Avandia,Actose

Comments