โรงพยาบาลปลาปาก ยินดีต้อนรับ

      ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ของโรงพยาบาลปลาปาก  เรามีบริการการดูแลสุขภาพที่รับประกันความพอใจ
 
  วิสัยทัศน์
 โรงพยาบาลปลาปากมีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน    ระบบบริหารบุคคลสอดคล้องกับภารกิจเครือข่ายสุขภาพเข็มแข็งโรคและปัญหาสุขภาพที่สำคัญลดลงภายใน ปี 2556
 
    
  พันธกิจ
 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน
 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคร้องตามภารกิจ
 พัฒนาเครือข่ายสุขภาพให้เข็มแข็ง
 พัฒนาระบบการจัดการปัญหาสุขภาพที่สำคัญให้มีประสิทธิภาพ
 
  คำขวัญโรงพยาบาล
 มุ่งเน้นมาตราฐาณ
 บริการประทับใจ
 สามัคคีมีวินัย
 ใส่ใจสุขภาพ
 
คำขวัญประจำอำเภอปลาปาก
พระธาตุมหาชัยค่าล้ำ              ห้าเผ่าไทยหลายหลาก
ถิ่นปลาปากเขียวขจี                ยึดประเพณีศรีโคตรบูรณ์
 
คำคมประจำวัน
                          

 สิ่งที่สอนคนเราไม่ได้ ก็คือ " สามัญสำนึก "

 หากเดินตามรอยเท้าคนอื่น ก็ไม่มีวันมีรอยเท้าเป็นของตัวเอง

 คนพาลถ้าจริงใจก็ไม่ผิด คบบัณฑิตไม่จริงใจก็ไร้ผล

 ทำดี ย่อมได้ดี ทำอัปปรีย์ มันจะได้ดีได้ยังไง

 สิ่งเราก็ไม่ควรจำ ... ถ้ามันทำให้ใจเจ็บ แต่บางสิ่งเราก็ควรจะเก็บ .. ถ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจำ

ความดีก็เหมือนกางเกงใน ต้องมีติดตัวไว้ แต่ไม่ต้องเอามาโชว์

เจ็บแล้วจำ คือ คน  เจ็บแล้วทน คือควาย 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
   
 ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับโรงพยาบาลปลาปาก                                                                                                                                                                                                                                                                       
 ภาพกิจกรรมอบรม OD                                                                           
                                                   
โซนสุขภาพ                        
สาระน่ารู้เรื่องเบาหวาน                                        
โรคคอพอกคืออะไร                                              
เกี่ยวกับโรคAIDS                                                 
เรียนรู้ เข้าใจ วัณโรค                                        
โรคไตวายเรื้อรัง                                                  
                    http://thaigcd.ddc.moph.go.th/vac_p_BCG.html
                    http://www.siamhealth.net/public_html/index0/ca_main.htm
                    http://www.siamhealth.net/public_html/index0/ca_main.htm
 
หมดโซนบันเทิง

                                                                          

      เกมส์        ฟังเพลง       ดูดวง           ดูทีวี        ภาพตีง       กลอน          หนัง

   


Comments