Links

Plan W nauw samen met een aantal andere adviseurs op het gebied van ruimtelijke ordening, om u een bredere expertise te kunnen bieden en continuïteit in de advisering te kunnen garanderen.

 ROconnect is een onderneming van jurist Onno Truschel.