Detachering‎ > ‎

Beleidsmedewerker of projectleider ruimtelijke ordeningPlan W heeft een zeer ruime ervaring (download hier het c.v.) in het opstellen van (integrale) bestemmingsplannen buitengebied in opdracht van gemeenten. Plan W kent de specifieke 'problematiek' en thema's in het buitengebied als geen ander.

Als gemeente kunt u Plan W dan ook op projectbasis of op interimbasis inzetten voor de ontwikkeling van het bestemmingsplan voor uw buitengebied of voor delen daarvan. Plan W is planoloog en heeft ruime ervaring als projectleider, met het schrijven van de toelichting en als planjurist.
Plan W werkt bovendien, afhankelijk van de vraag en de aard van een project, samen met een senior projectmanager, stedenbouwkundige en specialisten op het gebied van milieu, planschade, GIS/CAD tekenwerk, etc. Hierdoor is Plan W in staat om het volledige traject aan te bieden tegen een scherp tarief.

De ervaring leert dat een nauwe samenwerking tussen extern adviseur(s) en gemeente van groot belang zijn om een plan te laten slagen, in het bijzonder wanneer dit een bestemmingsplan buitengebied betreft. Door letterlijk samen te werken, op 1 locatie, zijn de 'lijntjes kort', vragen snel beantwoord, en de afstemming het grootst. Plan W ziet het opstellen van een bestemmingsplan 'op locatie' dan ook als als de nieuwe, succesvolle, manier van werken.

Ook kunt u Plan W inzetten voor de begeleiding van het bestemmingsplantraject.

Referenties op aanvraag beschikbaar.