Home‎ > ‎

Curriculum Vitae

 Naam Willemien Zwanenberg
 Adres
Kievitsham 62
5333 GE Hoenzadriel
 Telefoon
06-48461485
 Geboortedatum1 februari 1979
 Website www.planw.nu
 Email info@planw.nu
  
 Profiel

Willemien heeft ruime ervaring met het opstellen én begeleiden van bestemmingsplannen alsmede het in dit kader uitbrengen van RO advies en het beoordelen van ruimtelijke initiatieven.

Daaronder begrepen zijn vele bestemmingsplannen buitengebied, zowel integrale herzieningen als ruimtelijke initiatieven in het buitengebied (Ruimte voor Ruimte projecten en andere).


 
 Werk- en projectervaring
 
 Algemeen:
Projectleider bestemmingsplannen/ beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
 Ruim 13 jaar relevante werkervaring opgedaan bij verschillende ingenieurs- en adviesbureaus, gemeentelijke en rijksoverheid en zelfstandig ondernemer, met o.a.:
 • het opstellen van bestemmingsplannen (buitengebied en binnenstedelijk);
 • beoordelen van verzoeken tot het afwijken van het geldende bestemmingsplan (behandelen van RO-verzoeken);
 • projectleiding (m.b.t. planning, procedures, kosten, interne aansturing projectteam en extern contacten);
 • presenteren voor raad, klankbordgroep, bewoners etc.
 • behandelen inspraakreacties en zienswijzen;
 • het schrijven van ruimtelijke onderbouwingen t.b.v. juridische procedures;
 • beleidsadvisering voor het buitengebied;
 • beoordelen (toetsen) van bestemmingsplannen aan beleid (VROM-inspectie);
Meer specifiek:
Plan W:
 
november 2009 - heden:

Adviesopdrachten:

Advisering particulieren en ondernemers, zoals het schrijven van zienswijzen, opstellen van wijzigingsplannen, (postzegel)bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen, advisering en vertegenwoordiging m.b.t. planologische procedures etc.

 januari 2017 - heden: 
Gemeente Woudrichem
beleidsmedewerker ruimtelijke ordening:
Planbegeleiding diverse (particuliere) initiatieven en beoordeling verzoeken landelijk gebied.
Herziening bestemmingsplan Buitengebied Woudrichem 2018

 september 2016 - juni 2017: 
Gemeente Lopik/ adviseur landelijk gebied:
Planbegeleiding diverse (particuliere) initiatieven en beoordeling verzoeken landelijk gebied.  november 2015 - maart 2016: 
Gemeente Moerdijk/ projectleider bestemmingsplan buitengebied:
 • Projectleiding bestemmingsplan Buitengebied (fase visievorming en inventarisatie)

 • Planbegeleiding diverse particuliere initiatieven en beoordeling verzoeken.


  oktober 2015 - augustus 2016: 
Gemeente Gouda/ beleidsadviseur ruimtelijke ordening:
Beoordelen van verzoeken tot het afwijken van het geldende bestemmingsplan, planbegeleiding en opstellen van actualiseringplannen, veegplan en bestemmingsplannen voor bouwinitiatieven.

  maart 2013 - december 2015: 
Gemeente Boxtel/ Interim beleidsmedewerker ruimtelijke ordening:
 • Beoordelen van verzoeken tot het afwijken van het geldende bestemmingsplan;
 • Begeleiden actualiseringplannen en bijbehorende werkzaamheden;
 • Planbegeleiding diverse particuliere initiatieven (‘postzegelbestemmingsplannen’) en beoordeling verzoeken, waaronder (Ruimte-voor-Ruimte-) woningen en functieomzetting;

 juni 2012 - juli 2013:

Gemeente Katwijk/ Interim Senior beleidsmedewerker ruimtelijke ordening:

Coördinatietaken, waaronder:

 • actualiseren standaard planregels en toelichting;

 • standaardisatie publicatieteksten (bekendmakingen);

 • terugdringen van omgevingsvergunningen en flexibel bestemmen;

 • kwaliteitscontrole bestemmingsplannen, collegevoorstellen en raadsvoorstellen.

  Beleidsadvisering interne R.O. vragen;

Opstellen bestemmingsplannen en bijbehorende werkzaamheden.

 1 oktober 2010 - april 2012:

BRO/ Interim adviseur buitengebied:

Een bijdrage leveren aan diverse projecten in het buitengebied en stedelijk gebied, waaronder integrale bestemmingsplannen buitengebied, herzieningen.

Belangrijkste werkzaamheden daarbij zijn het schrijven van planregels, coördinatie en afstemming met betrekking tot verbeelding, het schrijven van toelichtingen.

 1 mei 2010 - augustus 2012:

ARCADIS/ Interim projectleider bestemmingsplannen buitengebied:

 • projectleiding bestemmingsplanprocedures, en
 • het opstellen van diverse bestemmingsplannen (m.n. buitengebied).

Projecten zijn onder andere:

 • bestemmingsplan Buitengebied Vaals (t/m vaststelling)
 • bestemmingsplan Buitengebied Boxtel 2011 (t/m vaststelling)
 • bestemmingsplan Buitengebied Bernheze
 • Bestemmingsplan Buitengebied Beek 2011 (t/m vaststelling)

Belangrijkste werkzaamheden daarbij zijn het schrijven van planregels, coördinatie en afstemming met betrekking tot verbeelding, het schrijven van toelichtingen, alsook het bijwonen en presenteren van klankbordgroepbijeenkomsten en raadsvergaderingen.

 Yacht, vestiging Den Bosch/ Eindhoven: 
 23 november 2009 - 31 april 2010:
 

ARCADIS/ Interim projectleider bestemmingsplannen buitengebied:

 • projectleiding bestemmingsplanprocedures, en
 • het opstellen van diverse bestemmingsplannen (m.n. buitengebied).

Projecten zijn onder andere:

 • Bestemmingsplan Buitengebied Beek 2011
 • Bestemmingsplan Buitengebied Boxtel 2011
 • Bestemmingsplan Buitengebied Venray 2010 (t/m vaststelling)
 • Bestemmingsplan Buitengebied Zundert
 • Bestemmingsplan Buitengebied Bernheze

Belangrijkste werkzaamheden daarbij zijn het schrijven van planregels, coördinatie en afstemming met betrekking tot verbeelding, het schrijven van toelichtingen.

 9 maart 2009 -  31 juli 2009
 

Pouderoyen Compagnons / Interim professional (planologie buitengebied)

 • het ontwikkelen en onderbouwen van bestemmingsplannen buitengebied;
 • het intern en extern adviseren over planologische vraagstukken betreffende het landelijk gebied;
 • beleidsadvisering;
 • het leiding geven aan projecten.
 25 augustus 2008 - 8 maart 2009

Vrom-Inspectie regio Zuid / Interim Professional
(inspecteur)
Planbeoordeling voor Ministerie VROM (Vrom inspectie).
Verantwoordelijk voor het beoordelen van bestemmingsplannen in een bepaalde regio, vanuit het beleidskader. Hierbij ervoor zorgdragen dat de aangeboden plannen binnen de gestelde tijd beoordeeld worden en van een reactie worden voorzien.
 Pouderoyen Compagnons, Nijmegen:


 januari 2008 -  augustus 2008
 Senior medewerker planologie (buitengebied)
 • het ontwikkelen en onderbouwen van bestemmingsplannen en artikel 19-plannen;
 • het intern en extern adviseren over planologische vraagstukken betreffende het landelijk gebied;
 • productontwikkeling;
 • het leiding geven aan projecten.

Projecten zijn onder andere:

 • Bestemmingsplan Buitengebied Graafstroom
 • Bestemmingsplan Buitengebied Leerdam
 • Bestemmingsplan Buitengebied Geertruidenberg
 • Bestemmingsplan Buitengebied Woudrichem
 • Bestemmingsplan Buitengebied Drimmelen
 • Bestemmingsplan Steenfabriek Beuningen (herbestemming t.b.v. wonen)
 • Visie Buitengebied in Ontwikkeling voor gemeente Someren
 juni 2004 - december 2007
Medewerker planologie (buitengebied)
 • het mee ontwikkelen en onderbouwen van bestemmingsplannen en artikel 19-plannen;
 • het intern adviseren over planologische vraagstukken betreffende het landelijk gebied.

Projecten zijn onder andere:

 • Bestemmingsplan Buitengebied Graafstroom
 • Bestemmingsplan Buitengebied Leerdam
 • Bestemmingsplan Buitengebied Swalmen
  

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Weergeven Downloaden
  111k v. 1 30 dec. 2016 00:39 Willemien Zwanenberg