Uw plan‎ > ‎

Wijzigingsplan

Voor de wijziging van een onderdeel van het bestemmingsplan dient een wijzigingsplan te worden opgesteld. Het wijzigingsplan bestaat uit een onderbouwing en de regels verwijzen naar het moederplan. Hiervoor geldt artikel 3.6, eerste lid, sub a, Wro.

Een bestemmingsplan bestaat uit:
1. Verbeelding 
2. Regels
3. Toelichting 

Voor de inhoud en vormgeving van het bestemmingsplan is met name SVPB2012 van belang. Hierin zijn dwingend regels voorgeschreven voor met name de mogelijke bestemmingen, het kleurgebruik, de volgorde en de nummering, planregels en aanduidingen. Ook dient het plan te voldoen aan de normen uit IMRO2012.
Plan W maakt digitale plannen, klaar voor het publiceren op www.ruimtelijkeplannen.nl

Het wijzigingsplan moet behalve aan de wijzigingsvoorwaarden uit het moederplann voldoen aan ‘een goede ruimtelijke ordening’. Dit betekent voor de praktijk dat alle ruimtelijk relevante belangen die door het wijzigingsplan kunnen worden geschaad, getoetst moeten worden. 
De volgende onderzoeksgebieden dienen te worden besproken in de toelichting van het bestemmingsplan: externe veiligheid, bodem, geluid, luchtkwaliteit, ecologie, verkeer, water, milieuhinder, archeologie en cultuurhistorie.
Omdat er sprake is van een ontwikkelingsgericht plan geldt er in beginsel formeel voor alle aspecten een onderzoeksplicht.
Ook is het in veel gevallen nodig een planschaderisicoanalyse op te laten stellen.

Plan W kan voor u een wijzigingsplan opstellen en al dan niet benodigde onderzoeken (laten) uitvoeren.

Voor meer informatie, of het direct opvragen van een offerte, kunt u contact opnemen. Zie ook de subpagina's over het proces en kosten via onderstaande links.