Uw plan‎ > ‎

Vergunningsvrij bouwen

Voor een bouwplan is er in het beginsel altijd een omgevingsvergunning nodig voor ten minste de activiteit bouwen. Hier zijn echter een groot aantal uitzonderingen op. Deze uitzonderingen zijn vermeld in bijlage 2 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor).

In bijlage 2 van het Bor is ook een lijst te vinden van bouwwerken waar voor activiteit bouwen geen omgevingsvergunning nodig is maar mogelijk wel voor activiteit bestemmingsplan.

Bij deze categorie dient het bouwplan eerst getoetst te worden aan het bestemmingsplan. Voldoet het bouwplan aan het bestemmingsplan dan is er geen omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouwen.

Voldoet het bouwplan echter niet aan het bestemmingsplan dan moet u voor de strijdigheid met het bestemmingsplan een omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt bij de gemeente dus een omgevingsvergunning aan voor de activiteit planologisch (bestemmingsplan) strijdig gebruik. De activiteit bouwen blijft echter vergunningsvrij. U hoeft dus geen bouwkundige tekeningen en constructieberekeningen in te dienen bij de gemeente. Uiteraard is het wel verstandig om deze te laten maken.

Om te weten of uw bouwplan vergunningsvrij is en of er al dan niet strijd is met het bestemmingsplan, kunt u door Plan W een bestemmingsplan scan laten uitvoeren.