Uw plan‎ > ‎

Ruimtelijke onderbouwing

Plan W kan u helpen bij het zetten van de eerste stap richting de gemeente en bij de aanvraag van de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) of bestemmingsplan. Voorafgaand aan de aanvraag van de omgevingsvergunning is meestal het aanleveren van een ruimtelijke onderbouwing.
 
Een ruimtelijke onderbouwing toont aan dat het ruimtelijke project voldoet aan het criterium van een goede ruimtelijke ordening. Ook de omgevingsvergunning voor een project waarmee wordt afgeweken van het bestemmingsplan moet van een dergelijke ruimtelijke onderbouwing worden voorzien. 
 
De inhoud van de ruimtelijke onderbouwing komt in hoofdlijnen overeen met de onderwerpen die in een bestemmingsplan voorkomen. In de ruimtelijke onderbouwing dienen tenminste de volgende onderdelen te worden behandeld:
  • Beschrijving van het project.
  • De geldende planologische situatie.
  • Toets aan Rijks-, regionaal- en provinciaal beleid.
  • De ruimtelijke effecten van het project op de omgeving.
  • Toets aan de milieuwetgeving.
  • Verantwoording van de economische uitvoerbaarheid.
 
In de ruimtelijke onderbouwing dient tevens op een aantal milieu- en omgevingsaspecten te worden ingegaan. Als er sprake is van een nieuwe ontwikkeling geldt er in beginsel formeel voor alle aspecten een onderzoeksplicht.
 
Plan W heeft een zeer ruime ervaring met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en is u hiermee graag van dienst. Voor benodigde onderzoeken heeft Plan W contacten met externe partijen.
 
Voor meer informatie, of het direct opvragen van een offerte, neem contact op.