Uw plan‎ > ‎

Principeverzoek (vooroverleg omgevingsvergunning)

Wat te doen als u een (bouw)plan heeft dat niet past in het bestemmingsplan (zie hiervoor de bestemmingsplan scan)?
En waaraan ook niet meegewerkt kan worden met toepassing van een afwijking van de bouwregels in het bestemmingsplan?
Dan kan er misschien meegewerkt worden met een bestemmingsplanherziening.

De gemeente zal u adviseren hiervoor eerst een principeverzoek (verzoek vooroverleg omgevingsvergunning) in te dienen. Dit om te voorkomen dat u onnodige kosten maakt (leges en kosten voor het maken van een bestemmingsplan).
Een dergelijk verzoek dient u, afhankelijk van het soort (bouw)plan, in bij het college of de (gemeente)raad.

Welke informatie nodig is om een principeverzoek te kunnen beoordelen kan uw gemeente u vertellen. Veelal is dat het volgende:

  • Informatie over wat uw initiatief inhoudt: een huis bouwen, een bedrijf beginnen, een bedrijfsruimte bouwen, etc.
  • De locatie van het initiatief: (bij voorkeur) een kadastraal kaartje van het betreffende perceel met daarop aangegeven de precieze locatie
  • De omvang van het initiatief: hoe groot wordt de woning/het bedrijfsgebouw (hoogte/breedte/diepte)
    Eventueel al een summiere schets van het bouwplan.
  • Bij (af)splitsing van percelen: hoe groot zijn het afgesplitste en af te splitsen perce(e)l(en)
  • Waarom u dit initiatief (op de aangegeven locatie en manier) wilt uitvoeren.

Plan W kan u helpen het verzoek op te stellen en in te dienen bij uw gemeente.

Nadat het college of de raad een besluit heeft genomen ontvangt u hierover bericht. Dan wordt u ook verder geïnformeerd over het vervolg van de procedure. Er kan worden geadviseerd om een bestemmingsplan te laten opstellen.