Uw plan‎ > ‎

Planschade

Planschade is de vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of inkomensschade die ontstaat na wijziging van de planologie.

Ten gevolge van een bestemmingsplanwijziging kan er sprake zijn van planschade. Zaken in de omgeving van de belanghebbenden kunnen zodanig veranderen dat zij hierdoor benadeeld worden.

Te denken valt aan:

  • tegenover de woning was planologisch groen uitzicht maar onder het nieuwe regime wordt er een (appartementen)complex neergezet.
  • het niet meer mogen bouwen van een woning of bedrijfspand;
  • een ander kan iets in je onmiddellijke woonomgeving gaan bouw
    en waarvoor vroeger nooit een  vergunning werd gegeven, maar nu plots wel waardoor het eigen woongenot vermindert, bijvoorbeeld doordat het uitzicht plots wordt belemmerd.
  • toegenomen geluidsoverlast door aanleg of verbreding van een weg.
  • in bovenstaande gevallen dus ook een mogelijke minderopbrengst bij verkoop van de opstallen of de grond.

Plan W kan voor u een planschaderisico analyse maken waaruit blijkt of er aanspraak gemaakt kan worden op een planschadevergoeding.

Hiervoor heeft Plan W contacten met onafhankelijke taxateurs die voor u de vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of inkomensschade kan bepalen die ontstaat na wijziging van de planologie.