Uw plan‎ > ‎

Haalbaarheidstudie

Een stap vóór of na het principeverzoek kan een haalbaarheidstudie voor uw plan zijn. Dit kan aan de orde zijn als u, als initiatiefnemer, wilt weten waar u aan toe bent.

Hiervoor worden (milieu)specialisten en de gemeente specialisten geconsulteerd. De haalbaarheidstudie heeft de vorm van een rapport en gaat in ieder geval in op externe veiligheid, bodem, geluid, luchtkwaliteit, ecologie, verkeer, water, milieuhinder, archeologie en cultuurhistorie. Verder wordt uw plan aan het geldende beleid getoetst.

Het resultaat van deze scan geeft aan of (en onder welke voorwaarde) er definitief medewerking verleend kan worden, welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden, wat de vraagstelling is voor deze onderzoeken en een bijhorende kostenraming per initiatief.

Hiermee voorkomt u dat u in een bouwplan investeert, dat niet haalbaar blijkt te zijn; u kunt dan voortijdig de bouwplannen herzien en bijsturen.