Uw plan‎ > ‎

Bestemmingsplan ontwikkelingsgerichtAls u een (bouw)plan wilt realiseren dat niet past binnen het vigerende bestemmingsplan kan het zijn dat de gemeente u verzoekt een (ontwerp)bestemmingsplan aan te leveren dat alleen betrekking heeft op uw (bouw)plan. Hiervoor wordt ook wel de term postzegelbestemmingsplan en partiële herziening gebruikt. Plan W kan voor uw (bouw)plan een bestemmingsplan opstellen.

Een bestemmingsplan bestaat uit:
1. Verbeelding
2. Regels
3. Toelichting

Voor de inhoud en vormgeving van het bestemmingsplan is met name SVPB2012 van belang. Hierin zijn dwingend regels voorgeschreven voor met name de mogelijke bestemmingen, het kleurgebruik, de volgorde en de nummering, planregels en aanduidingen. Ook dient het plan te voldoen aan de normen uit IMRO2012.
Plan W maakt digitale plannen, klaar voor het publiceren op www.ruimtelijkeplannen.nl

De volgende onderzoeksgebieden dienen te worden besproken in de toelichting van het bestemmingsplan: externe veiligheid, bodem, geluid, luchtkwaliteit, ecologie, verkeer, water, milieuhinder, archeologie en cultuurhistorie.
Omdat er sprake is van een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan geldt er in beginsel formeel voor alle aspecten een onderzoeksplicht.
Ook is het in veel gevallen nodig een planschaderisicoanalyse op te laten stellen.

Plan W heeft een zeer ruime ervaring met het opstellen van bestemmingsplannen en is u hiermee graag van dienst. Voor het uitvoeren van benodigde onderzoeken heeft Plan W contacten met externe partijen.

Voor meer informatie, of het direct aanvragen van een offerte, neem contact op.

Zie ook de subpagina's Proces bestemmingsplan en wijzigingsplan en Wat kost een bestemmingsplan of wijzigingsplan?