Uw plan

Plan W kan u op allerlei manieren adviseren....
    Plan W kan met u problemen analyseren, oplossingen bedenken en u helpen bij de uitvoering...
    bij het maken van de juiste keuze...
    bij het concreet maken van uw toekomstplannen...
    bij het contact met andere partijen, zoals de gemeente...

Ik begrijp uw belang bij een voortvarend proces en minimale kosten voor planvorming, leges en onderzoeken.
Ik zie het als een uitdaging om de meest gunstige procedure te vinden om uw ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken.
Hiervoor worden doorgaans meerdere stappen doorlopen.

Op de subpagina's kunt u kijken welke (deel)adviesproducten horen bij deze stappen, en die Plan W voor u kan opstellen.
Weet u niet welk advies u nodig heeft? Geen punt, neem contactop ik help u geheel vrijblijvend met het bepalen daarvan.

Voor de prijslijst kunt u contact opnemen.
 
Bestemmingsplan scan

Bestemmingsplanscan

Wilt u een (bouw)plan realiseren dan vormt het geldende bestemmingsplan een belangrijk toetsingskader.

Als Plan W voor u een bestemmingsplan scan uitvoert weet u daarna precies welke regels er gelden en welke procedure gevolgd dient te worden.
 
Vergunningsvrij bouwen

Vergunningvrij

Voor een bouwplan is er in het beginsel altijd een omgevingsvergunning nodig voor ten minste de activiteit bouwen. Hier zijn echter een groot aantal uitzonderingen op.

 
Haalbaarheidstudie

Haalbaarheidsonderzoek

Met een haalbaarheidsonderzoek wordt bepaald of het plan haalbaar is binnen vooraf gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten, of dat  bijsturen van het plan nodig is.

 
Principeverzoek (vooroverleg omgevingsvergunning)

Principeverzoek of Vooroverleg

Om te voorkomen dat u onnodige kosten maakt (leges en kosten voor het maken van een bestemmingsplan) adviseert de gemeente u in veel gevallen om een (principe)verzoek of vooroverleg omgevingsvergunning in te dienen.

 
Ruimtelijke onderbouwing

Omgevingsvergunning met uitgebreide procedure

Indien een omgevingsvergunning vergezeld moet gaan van een Ruimtelijke Onderbouwing.

 
Bestemmingsplan ontwikkelingsgericht

Bestemmingsplan

Wanneer voor uw (bouw)plan een zogenaamd postzegelbestemmingsplan of partiële herziening nodig is dat voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving.

 
Wijzigingsplan

Wijzigingsplan

Indien in het geldende bestemmingsplan regels zijn gegeven voor het wijzigen van het bestemmingsplan waarmee uw plan mogelijk kan worden gemaakt.

 
Planschade

Planschade

Met een planschaderisico analyse wordt bepaald of er (door derden) aanspraak gemaakt kan worden op een planschadevergoeding.