Voor wie‎ > ‎

(Agrarische) ondernemers

Of u nu wilt weten hoe u uw plannen kunt realiseren, of wat de gevolgen voor u zijn als anderen een plan hebben. Plan W wil u graag helpen.

  • Door een bureaustudie, om te beoordelen of uw initiatief past binnen de grenzen van het geldende bestemmingsplan. Voor u, als (agrarisch) ondernemer, gaat dit vaak om uitbreiding, het ontplooien van nevenactiviteiten of misschien hergebruik (functiewijziging);
  • Door persoonlijk advies en begeleiding;
  • Door het ondersteunen, of het volledig uit handen nemen van het contact met de gemeente.


En, als uw plannen verder vorm krijgen, het opstellen van de betreffende rapporten om het initiatief te kunnen realiseren.

Zie hiervoor onder 'Advies'.


En wat als uw buurman, of de gemeente, een nieuw bestemmingsplan maakt, en u wilt weten wat dat voor u betekent.

Bestemmingsplannen zijn vaak omvangrijk en complex en daardoor onbegrijpelijk voor veel mensen.

Plan W kan voor u de nieuwe regels vertalen naar uw situatie. En als u wilt een inspraakreactie of zienswijzeindienen.


Neemt u gerust contact op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor hergebruik van het agrarisch bedrijf na bedrijfsbeëindiging? Plan W heeft ruime ervaring met toepassing van het 'Beleidskader hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied (VAB) Bommelerwaard' binnen de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. Zie ook het artikel:Het beleid voor de ex-agrariër