WOORDENBOEK VAN NAOMEN IN DRENTHE VEUR WILDE PLANTEN

 

Welkom!
 
Hoofddoel van deze website is een overzicht te bieden van streektaalnamen in Drenthe voor wilde planten, struiken en heesters.
 
Als u in de linkerkolom een plantennaam aanklikt, krijgt u de woordenlijst in beeld. De omvang van de lijsten varieert van één woord tot een lijst van ruim 60 woorden, zoals bij de Lisdodde.
U kunt Nederlandstalige en Drentse woorden zoeken via het zoekvenster, rechtsboven in het titelblok. Het is mogelijk dat u meerdere pagina's krijgt bij één trefwoord. Als u bijvoorbeeld 'pispotten' intikt, ziet u dat het woord in Drenthe voor meerdere planten is/wordt gebruikt.
 
De verzamelde woorden zijn afkomstig uit diverse bronnen:
-Interviews, afgenomen in de periode 1980-1982;
-Diverse woordenboeken die in Drenthe zijn verschenen;
-PLAND, een groot digitaal bestand van het Meertens Instituut.
Veel woorden uit het register zijn afkomstig uit deze omvangrijke verzameling van Dr. Har Brok (www.meertens.knaw.nl) (Meertensinstituut Amsterdam). Via 'databanken' heeft u toegang tot de database.
-Diverse Drentstalige verhalen- en gedichtenbundels;
-Algemene artikelen en boeken over flora.
 
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar de subpagina's 'Bronnen', 'Achtergronden' en 'Wegwijs'.
 
 
 Uitgebreide, biologische informatie krijgt u bij iedere plant via de link http://wilde-planten.nl.
 
Foto's en afbeeldingen
 
Alle foto's, tenzij anders vermeld, zijn gemaakt door de heer Dr. P. Busselen (Katholieke Universiteit Leuven).
Wij zijn blij dat wij een aantal foto's voor deze site hebben mogen gebruiken. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat voor gebruik van de foto's, contact moet worden opgenomen met de heer Busselen: (http://www.kuleuven-kortrijk.be/bioweb)
 
Tjaart Imbos uit Hoogeveen is de tekenaar van enkele illustraties op deze website.
 
Veel plezier bij 'Schuppies en schoegies'!
 
(Schuppies en schoegies zijn namen in Drenthe voor respectievelijk het Herderstasje en Rolklaver.)
 
Aanvullingen op de lijsten en opmerkingen zijn van harte welkom op schuppiesenschoegies@gmail.com.
 
Hartelijk dank aan een ieder die, op welke wijze dan ook, heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze website.
 
 
Oktober 2010,  drs. Henk Hadderingh (1949-2005) - Jent Hadderingh