:: หน้าแรก ยินดีต้อนรับค่ะ


นายวิทยา  ประวะโข
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 20

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จัดการศึกษามัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
การศึกษาชาติและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย


https://sites.google.com/site/plansesa20/home/IMG_4452%282%29.jpg?attredirects=0
นายภูริพัฒน์  ชาวเวียง
 รอง ผอ.สพม.20

https://sites.google.com/site/plansesa20/home/IMG_5242.jpg?attredirects=0นางพรพิมล  ชินภักดี
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพม.20
https://drive.google.com/file/d/1PRjYJKJClSJVxGfshDQZFcRLvZNZavAH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mDDuaUgaplDxDwf5cFOHt8Yg0CFkbD79/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TnSbZhH5ISIbJCXixy19d_2irzjxuFA9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mXd_NKI7j3nkWCZ4tnR3K8kxyN3dCYrM/view?usp=sharing

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
free counter


:: งานในปีที่ผ่านมา ::
https://sites.google.com/site/plansesa20/dawnhold-xeksar/khxmul
https://sites.google.com/site/plansesa20/dawnhold-xeksar/ngan-wikheraah-ngb-praman
https://sites.google.com/site/plansesa20/dawnhold-xeksar/ngan-tidtam-pramein-phl


https://drive.google.com/drive/folders/1JOdsF5QGb4NVf6rToJPUjmqFN5iI8suD?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1T4IShHozfzbo3toy4ihxZ8DDs_vJ5IyJ
https://drive.google.com/file/d/1aImUdf31fdYppqmadrjdoGFNbbHDdjuy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sNgL9Zz0A9etKdlH-Xe171-hemx4Sa5x/view?usp=sharing
https://bit.ly/2KpYzsC
https://drive.google.com/file/d/1EiiGVkMqdrmKzRJQ1K6Z82QqS2rQSQzW/view?usp=sharing
http://udon4.go.th/new/program/helptumbol2564.rar
https://drive.google.com/file/d/1_LRH5VpS5jQglY-8R21-gDMMTVpJXavM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N6v5eim5uGKTKV65YG2_1RNxPws5wnm_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ClYnw5S3Fnh-w6bXeFSZYOoZabwFD2ud?usp=sharing  [ย้อนหลัง] ประชุมทางไกล "การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ" ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 30 เม.ย. 2563