ยินดีต้อนรับสู่งานนโยบายและแผนโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)


      จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปี 2562-2564 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
 
    การประชุมจัดทำแผนปฏิบัจิการ ประจำปี 2562 วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
 การนิเทศการจัดการศึกษาและสรุปผลการดำเนินประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์