• แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                   นางปนัดดา  อุทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในวันที่  11 – 12 มิถ ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2561 13:27 โดย BUSAYA Jai
 • การประชุมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 นายกนก  อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ร ...
  ส่ง 26 พ.ค. 2561 21:53 โดย BUSAYA Jai
 • ประชุมคณะกรรมการขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกนก  อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานประชุมคณะกรรมการขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านแต(กวีรัตน์)ซึ่งศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ขอใช ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2561 21:47 โดย BUSAYA Jai
 • วันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมพิธี “วันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิท ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2561 20:27 โดย BUSAYA Jai
 • ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา คณะฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา (ศึกษานิเทศก์ใหม่) เรียนรู้ภารกิจงานในกลุ่มนโยบายและแผน ที่สอดคล้องสัมพันธ์กับการทำงานในตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ณ.ศูนย์ฝึกประสบการณ ...
  ส่ง 1 เม.ย. 2561 20:28 โดย BUSAYA Jai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน

 • คู่มือเลข 13 หลัก ร.ร.
  ส่ง 26 พ.ค. 2561 22:05 โดย BUSAYA Jai
 • การยืนยันข้อมูล ปีการศึกษา 2561 แจ้งให้ทุกโรงเรียนยืนยันข้อมูล DMC 2561  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น.
  ส่ง 25 พ.ค. 2561 18:54 โดย BUSAYA Jai
 • แจ้งการประชุมสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 แจ้งการประชุมสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม2561  รุ่นที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
  ส่ง 25 พ.ค. 2561 18:51 โดย BUSAYA Jai
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »