• บทความไม่มีชื่อ นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับประธานเครือข่ายการศึกษา 8 เครือข่าย ณ ห้องประช ...
  ส่ง 2 พ.ย. 2560 02:24 โดย BUSAYA Jai
 • บทความไม่มีชื่อ การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยเป็นครูมืออาชีพ ฐานที่ 6 ณ ห้อง Conference  นางนิตยา  กันทาสุข และนางบุษยา ใจบุญทา  บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.แพร่ เขต ...
  ส่ง 2 ต.ค. 2560 04:45 โดย BUSAYA Jai
 • บทความไม่มีชื่อ
  ส่ง 15 ก.ย. 2560 01:16 โดย BUSAYA Jai
 • การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ส่ง 29 ส.ค. 2560 15:42 โดย BUSAYA Jai
 • การประชุม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2560 -2564  นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม การบรหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2560 -2564 ณ ห้องประชุม 1 สพป.แพร่ เขต ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2560 06:52 โดย BUSAYA Jai
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »