หน้าแรก

สพป.ชุมพร 2
จำนวนนักเรียนนักเรียนพิการเด็กด้อยโอกาส
สัญชาตินักเรียนติดGศาสนา
ภาวะโภชนาการการออกกลางคันจบการศึกษา


DMC 10 พฤศจิกายน 2560 สพป.ชุมพร 2

DOWNLOAD
ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2560       ไฟล์.PDF  ไฟล์ EXCEL
DOWNLOAD
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560       ไฟล์.PDF  ไฟล์ EXCELhttps://sites.google.com/site/planpolicycpn2/

https://sites.google.com/site/planpolicycpn2/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DOWNLOAD
ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2559     
ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2559   
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2559       ไฟล์.PDF  ไฟล์ EXCEL


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2