2018-06-20. De ALV van 20 juni 2018.

Geplaatst 23 jun. 2018 00:12 door Het Plankenkoor   [ 25 jun. 2018 01:11 bijgewerkt ]

Hoe laat? 20.09 uur.


Hoeveel? 23 (vd 33) 69%, 5 sopranen (vd 10), 8 alten (vd 9), 6 tenoren (vd 6), 4 bassen (vd 8).


Wat gezongen? Sing a very merry tune.


Mededelingen: Woensdag 27 juni is de laatste zangavond met Bram in de kerkzaal.


Bijzonderheden: Vanavond  heel bijzonder niet zingen maar praten. Ineke heette ons allemaal hartelijk welkom namens het bestuur. Dat bestond vanavond uit Hans en Ineke. Hans achter de laptop om het verslag ter plaatse te maken voor een snelle verzending naar de 10 afwezigen. Ineke hanteerde de voorzittershamer en leidde ons kordaat door de avond tot kwart voor 10. 

  1. Zijn er vragen of opmerkingen over de repetities?
  2. Zijn er nog vragen over de optredens?
  3. Samenstelling bestuur.
  4. Samenstelling van het koor.
  5. Financien.
  6. Repertoire van de toekomst.
  7. Nieuwe optredens.
  8. Weekend Haarlo.
  9. Rondvraag.  
Over de repetities.

Ben is goed te spreken over de repetities. Hij vindt wel dat als je nieuw binnen komt je maar je eigen weg moet vinden om het repertoire onder de knie te krijgen. Op dat punt krijg je weinig steun.

Simon vindt de sfeer vergeleken met een jaar geleden een stuk verbeterd. Bram komt ook veel meer uit de verf.

An weet dat Bram ons een gezelligheidskoor vindt. Hij zou graag een koor willen leiden naar grotere uitvoeringen.

De afwezigheid van 8 tot 10 mensen per repetitie staat dat doel in de weg. Daarom zullen we altijd een gezelligheidskoor blijven. Een derde van het koor kan niet komen en dat is vaak een sterk wisselende groep.


Over de optredens. We kunnen tevreden zijn over onze prestaties. In Haarlem op het bordes bij de OBA en in M'dam stegen we boven ons zelf uit. In totaal 5 keer opgetreden. 

Jona vraagt ons of we dat willen van die korte optredens. Je zou ook kunnen kiezen voor een groot optreden per jaar.

Of 2 keer per jaar.

An vindt dat het al meteen mis loopt omdat we te langzaam instuderen. Ons repertoire breidt zich maar heel langzaam uit.

Trudy voorziet problemen als we met een groter concert zelf voor ons publiek moeten zorgen. Als je 2 mensen uitnodigt per persoon dan krijg je de zaal nooit vol. Verder zeggen haar gasten dat we steeds hetzelfde zingen.

Joke zegt dan dat het op te lossen is door met 2 koren een optreden te organiseren zoals indertijd met het Augustinuskoor.

Annelies zegt dan dat je van alles kan bedenken maar als je vaak wegblijft dan wordt het nooit wat.

Ben denkt toch dat Bram ons koor niet klaar vindt voor een groot optreden.

Ewald zegt dan dat als het serieus gaat worden en je dan thuis zou moeten gaan studeren dat hij daar geen kans toe ziet.

Paul ziet wel iets in het organiseren van een weekend voor een groot optreden. Zoals we indertijd met het requiem van Faure hebben gedaan in Haarlo. Toen kwamen 22 mensen om te repeteren.

En dan even iets praktisch. Dat komt van Joke. De mannen waren slecht te zien toen we ons 30-jarig jubileum vierden in de Oud-Katholieke kerk. Is niet leuk voor de betreffende mannen als je veel mensen hebt uitgenodigd. Kunnen we geen opstapjes huren?

En dan nog iets over de picknick. Hoe bestaat het dat we ooit in het rozarium van het Vondelpark hebben kunnen picknicken. Sinds enige jaren picknicken we bij An in de tuin. Dat is een klein paradijsje op aarde. Toplocatie zeg maar.


Samenstelling bestuur. We zoeken een nieuwe penningmeester. Louise krijgt het te druk. Toen bleef het stil. Het plan was om de verkiezing in de week te zetten en er op het eind van de vergadering nog op terug te komen.


Samenstelling van het koor. Erika neemt afscheid van het koor. Ze gaat verhuizen naar Doesburg. Ineke verklapt ons dat er 27 alten op de wachtlijst staan om toe te treden tot ons koor. Ella vraagt om de jongsten uit te kiezen. Ons koor wordt steeds ouder en we willen verjonging. De nieuwe tenor Erik is nog niet zeker. Hij zit ook nog op een ander koor. Voor mannen is altijd plaats.


Financien. Marja en Henk vormen de kascommissie. Wat betreft de begroting van het afgelopen seizoen is alles in orde gebleken. Applaus. De nieuwe contributie wordt verhoogd en wordt 25 euro meer. Dit om de reserve op peil te houden. 

Marja en Henk willen volgend jaar weer de kas controleren. Applaus.


Repertoire van de toekomst. Algemeen is de wens om al te oude liederen die we al jaren en jaren zingen alleen te gebruiken om in te zingen maar niet meer bij uitvoeringen te zingen. Die moeten in het archief want ze zijn over de datum. Graag verfrissing. 

Ben kwam met een voorstel om 's een koor in te studeren waar de mannen openen zoals de vrouwen dat regelmatig doen. Hij noemde in dit verband een compositie van Holst. De mannen hebben dan de solo. Elke andere componist is natuurlijk ook goed.


Nieuwe optredens. 22 september in de St Bavo in Haarlem. 31 oktober op de Noorderbegraafplaats zoals op de Nieuwe Ooster. Vivaldi begin 2019. Trudy wilde nog wel even kwijt dat ze vorig seizoen wel 10 optredens had voorgelegd aan het bestuur en Bram maar dat geen van deze voorstellen is gehonoreerd om allerlei redenen.


Weekend Haarlo is van 29 tot 30 september. Er zijn al 4 mensen die mee willen.


Rondvraag. Henk lanceert dat we moeten denken aan onze privacy als we op de website verschijnen. Hoe pakken we dat aan. Ella vraagt heel nadrukkelijk om jongere mensen te werven voor ons koor. Laten we ook meedoen aan projecten. 

Voor de afwisseling. Ben moet nog al eens een zangavond overslaan. Maar als hij dan de verslagen van Ed leest is hij daar erg blij mee. Hij is dan helemaal op de hoogte. Applaus. 


Samenvattend: 

Grotere stukken instuderen en 1 of 2 keer per jaar een groot optreden.

Voor een optreden een studieweekend organiseren.

Oud repertoire schrappen voor een uitvoering.

Een stuk instuderen waar de mannen een hoofdrol spelen.


Tenslotte een groot applaus voor het bestuur en het toetreden van Ben tot het bestuur. Hij kwam uit de week. 

We zongen tenslotte op verzoek van Ewald Sing a very merry tune.

De opkomst was weer gemiddeld. De tenoren waren compleet en de alten bijna. We zijn nu 40 keer bij elkaar geweest. Je zou dus 40 keer geweest kunnen zijn. Ewald is dat met 38 keer bijna gelukt. Bram en Kees elk 37 keer. Ed 39 keer maar die heeft toch niks te doen.Even de groeten doen;


Hallo Bram, We zijn dik tevreden over je vooral het laatste jaar. Dat heb je wel gelezen. Tot de volgende week.


Dag Anke, Jammer dat je er niet was. Je had een goed excuus. Ik zou er dan ook niet zijn. Zo zie je maar.


Hallo Jansje, Er viel niks te zingen. Wel te praten en te luisteren. Er zijn mensen die de hele avond niks zeggen.


Dag Kokkie, Het is maar 1 keer per jaar zolang praten en verder hebben we ook nog onze pauzes. 


Hallo Louise, Je hebt het niet gehoord maar we hebben voor je geklapt alsof je de koningin van de nacht had gezongen.


Dag Margreet, Je valt net weg uit de kopgroep. Hoe doe je dat? Maar 36 keer is nog heel erg mooi hoor.


Hallo Erika, Hoe komt dat nou zo ineens. We praten toch wel 's maar daarover zei je niks. Hoe dan?


Dag Erik, Ik wist niet dat je nog op een ander koor zat. Nu moet je gaan kiezen. Dat wordt dus nog heel spannend.


Hallo Kees, 2 keer niet geweest en ook nog op de ALV. Daar had je kunnen stralen. En toch 37 keer geweest.


Dag Gertjan, Nou het blijft 5 per dag op de website. Die 6 keer is nog ver weg. Zeker nu de vakanties beginnen.


Hallo Peter K., Nou weet je je portret staat soms wel voorop en dan weer niet. Raadselachtig.


Dag Ted, We hebben je wijze opmerkingen tijdens de ALV moeten missen. Gemiste kansen.


Tot volgende week. De laatste echte zangrepetitie van een succesvol seizoen. 2017-2018. Gewoon weer geleid door een gebruinde Bram. Misschien brengt hij wel een chanson uit Menton mee. Je weet het niet.

Lekker zingen. Daar houden we nog steeds van. Doei.

Comments