Nieuws‎ > ‎

Verslagen 2013/2014

Inhoudsopgave 13/14

2014-07-02. De picknick op 2 juli 2014.

Geplaatst 3 jul. 2014 04:13 door Het Plankenkoor   [ 27 aug. 2014 02:04 bijgewerkt ]

Hoe laat? 19.00 uur.

Hoeveel? 26 (vd 35) 74%, 9 sopranen (vd 11), 7 alten (vd 10), 4 tenoren (vd 6) en 6 bassen (vd 8).

Mededelingen: Fijne vakantie en tot 3 september 2014.

Bijzonderheden: We sluiten het koorseizoen traditioneel in het rozarium van het Vondelpark af. Vanavond ook weer. Er waren maar liefst 26 koormensen en de dirigent op afgekomen. 8 niet. Je kan het geloven of niet maar Tim was er ook. Maar wel om half 7. Toen was er nog niemand. Je hebt zijn mail gelezen. Hij gaat niet meer verder. Dus staan we op 34 zangers en zangeressen. Het nieuwe seizoen telt ons koor dus 34 mensen. We kunnen nog verrast worden door nieuwe nieuwsgierige mensen die het bij ons willen proberen. Dat wachten we af. Gelukkig hoefden we niet vanwege de regen bij iemand thuis.
Het was droog. We zaten weer in een grote kring rondom de hapjes en drankjes. Ook fruit en appeltaart. Aan alles was gedacht. Marja kwam met peccanhapjes. Erg lekker. Om 9 uur opende Ed met een toespraak. Hij deelde een presentie-
overzicht uit. Vanaf 2005 tot 2014. 10 jaar hoe vaak je geweest bent. Het moet niet gekker worden. Ook gemiddeldes. Echt iets om te bestuderen. Margreet was van de 42 bijeenkomsten 41 keer geweest. Zij kreeg een poster volgeplakt met foto's, die we in de loop der tijd hadden gemaakt van het koor. Zie de foto's op deze site. Zo kreeg iedereen een poster van groot naar klein. De grootste poster was 160 bij 180 cm groot. De kleinste was 40 bij 60 cm. Verschil moet er zijn. Men legde de posters naast elkaar op het gras en wandelde er langs om de foto's te bekijken. Toen gingen alle fotoposters weer in de enveloppen. Het was 10 uur. De temperatuur zakte en men wenste elkaar alle goeds voor de vakantie.

Even de groeten doen: 

Hallo Annelies, Je had er bij moeten zijn. Het kon makkelijk want er was geen voetbal. Hoe is het afgelopen met het letterkastje?

Dag Kokkie, Dit had je moeten meemaken. De awards werden uitgereikt. Wat waren ze er blij mee. Niet normaal zeg.

Hallo Wilma, Dit is niet je gewoonte. Je hebt een overzicht en een poster gekregen. 3 september dan maar.

Dag Yvonne, Gelukkig heb je een opvolger gekregen. Hans is de gelukkige om je werk voort te zetten.

Hallo Janet, Hoe is het afgelopen met het lampje? Je kunt op de site zien wat je hebt gekregen. Goed he?

Dag Peter G., Wat was het gezellig Peter. Hier had je bij moeten zijn. 3 september krijg je je award. 

Hallo Jos, Jij moet ook 2 maanden geduld hebben. Toch kun je op de site al zien wat het is geworden.

Dag Tim, Toch wel heel erg bijzonder om nog even langs te komen. Je was een half uur te vroeg. Ik kwam pas om half 9.
Het ga je goed.

Hallo Arjen, Vorig jaar was je wel bij de prijsuitreiking. Zoiets had je nog nooit meegemaakt. Gemiste kans. 3 september weer.

Fijne vakantie en we zien elkaar weer op 3 september. Doei.

2014-06-25. De algemene ledenvergadering van 25 juni

Geplaatst 22 jun. 2014 23:05 door Het Plankenkoor   [ 26 jun. 2014 02:17 bijgewerkt ]

De kascommissie aan het werk. Zal zij de leden adviseren de penningmeester decharge te verlenen? Kom naar de alv en maak het mee. Sterker nog: beslis erover!

2014-06-25. De repetitie van 25 juni 2014, maar ook de jaarvergadering.

Hoe laat? 20.05 uur.

Hoeveel? 23 (vd 35) 66%, 5 sopranen (vd 11), 7 alten (vd 10), 6 tenoren (vd 6) en 5 bassen (vd 8).

Wat gezongen? Month of June, Lerchengesang, Im Grunen, Die Nachtigall, Let us wander, Oh bella fusa, Sound the trumpet, Het rijwiel, Stay with me, Sunrise sunset en To life.

Mededelingen: Volgende week om 7 uur in het rozarium van het Vondelpark. Neem wat te drinken mee.

Bijzonderheden: Het was heel bijzonder. Het koor zat tot 21.00 uur te praten over het afgelopen zangjaar aan de hand van de agenda, die we op ons scherm ontvingen en hadden geprint om de bijeenkomst goed te kunnen volgen. Ineke opende de vergadering. Achter de bestuurstafel zaten Ineke als voorzitter, Yvonne als secretaris en Trudy als penningmeester. Kees kwam pas in de pauze. 

Ineke komt met het eerste punt: de repetities. Ewald vindt dat Bram moet stoppen als hij merkt dat de partijen er niet goed inzitten. Verzoek om nog even terug te schakelen naar de plekken die niet goed lopen. Henk vindt dat de laatkomers pas moeten binnen komen als ze een teken krijgen van de dirigent. Niet tussendoor naar binnen komen.

De optredens: In het Menno Simonshuis overstemde het gerinkel in de keuken onze zang. Toch waren de senioren ontroerd.
4 mei-herdenkingsconcert was in orde maar niet nog een keer het requiem. Wel zingen met een ander koor. Monnickendam slaan we volgend jaar over. We willen wel in Edam zingen.

Zingen uit het hoofd: Bram vindt dat heel belangrijk. Doe je uiterste best om die teksten in je hoofd te krijgen, vindt Erika. Jos wil dat graag maar het lukt hem niet. Ewald wil ook graag maar heeft het te druk met zijn werk om thuis te studeren. Ed zou het een goed idee vinden als de tekst door de dirigent wordt gemimd. Dat doen veel dirigenten. Henk denkt dat het beter gaat als je regelmatig de repetities bezoekt. Wilma vindt dat een requiem met een boek mag maar Anatevka moet echt uit het hoofd. De intentie is er wel maar het lukt niet altijd.

Jammer dat we vorige week geen repetitie hadden en dat het zo snel werd afgeblazen zonder contact op te nemen met het koor vond Linda. Ineke vond dat ze geen schoonheidsprijs verdienden met deze afzegging op het nippertje. Het was wel zo dat Nederland voetbalde tegen Chili in het kader van de WK. Volgende keer beter.

Yvonne treedt af als bestuurder. Er volgde een hartelijk applaus toen Trudy met een grote groene plant kwam om Yvonne voor jarenlange diensten te belonen. Er was niemand die Yvonne wilde opvolgen. Ineke suggereerde dat onder de 12 thuisblijvers mogelijk een kandidaat schuilt.

Wat betreft de samenstelling van het koor. We zijn met 35. Als Tim definitief wegblijft 34. We hebben versterking nodig voor de sopranen. Hoge sopranen omdat de opkomst laag is bij deze stemgroep. Annelies dacht daar iets anders over.
We hebben wel 35 mensen nodig om de begroting rond te krijgen.

De website moeten we actueel houden. In dit verband heeft Frederique zich terug getrokken als assistent van Henk. Hij is de websitemaster. Trudy vraagt hem zijn werkzaamheden in het nieuwe seizoen voort te zetten. Henk stemde daarmee in.


Dan is de begroting aan de beurt. Iedereen heeft een overzicht gekregen. De kascommissie bestaande uit Hans en Erika hebben de begroting goedgekeurd. Toch heeft Henk een opmerking. Het batig saldo waarmee het vorige seizoen is afgesloten is niet te zien in de nieuwe begroting. Er staat wel een bedrag maar dat is aanzienlijk lager. Trudy gaat er naar kijken en belooft het uit te zoeken. Henk vraagt of dat voor 1 augustus kan. Hij vindt ook dat we niet te veel reserve hoeven te kweken. De contributie blijft hetzelfde volgend zangjaar. De huur gaat wel omhoog van de repetitieruimte.

Wilma pleit voor wat meer samenhang in de repertoirekeuze. Het is nu zo hap snap. Wat van dit en wat van dat. Geen bezwaar tegen een muziekstuk van 20 minuten. Ineke vindt dat we naar een evenwicht moeten zoeken.

Over de nieuwe optredens vraagt Henk of we alsjeblieft minimaal tijd willen steken in het kerstrepertoire. Dus niet wekenlang.

Om 21.00 uur komen Bram en Kees binnen.

De rondvraag. Trudy vraagt iedereen de namen- en adressenlijst te checken die rond gaat. Ze maakt aan de hand daarvan een nieuwe actuele lijst. Niemand van de aanwezigen heeft een vraag voor de rondvraag.

Om 21.11 uur gaan we zingen. Zie boven de titels. Heel apart was dat we met Oh bella fusa man vrouw om en om moesten gaan staan. Dat gaf veel opwinding. Ineens moet je elkaar gaan kiezen om naast te staan. Dat gebeurde wegens succes ook met Sound the trumpet. De mannen werd gevraagd om zelfs mee te zingen met dit vrouwenkoor. Weer opwinding.
Applaus na afloop. Tijdens de laatste liederen werd de sfeer steeds onstuimiger. Toch nog even gezongen. En hoe.

Volgende week de laatste bijeenkomst maar dan als het weer mooi is in het rozarium van het Vondelpark. Altijd gezellig.
Van 7 tot 11 uur. Doei!

Helemaal vergeten de afwezigen te groeten:

Hallo Frederique, Je was snel met je beslissing. Niet meer website. We zullen je missen. Ik vooral als Henk er niet was.

Dag Margreet, Weet je, het hele seizoen ben je er en de laatste keer niet. Dus geen 100% maar 98%. Heel jammer.

Hallo Eva, We hebben vergaderd. Was heel boeiend. Ineke kan dat goed. Voorzitten. In 3 kwartier kwam het hele seizoen voorbij.

Dag Marja, Er stond in de agenda: De website actueel houden. Hoe actueel wil je het hebben? Elke week een verslag.

Hallo Jansje, Toch hebben we nog vanaf 10 over 9 gezongen. En hoe. De stukken vlogen ervan af. Zoiets.

Dag An, Was dat treurige bericht van jou? Er waren zoveel afmeldingen. Dat is niet fijn. Volgende week weer.

Hallo Brigitte, Je zus is afgetreden. Wist je het al. Het sloeg in als een bom. En niemand wilde haar werk overnemen. Erg he?

Dag Joke, We hebben een mooi zangjaar achter de rug en er staat over 2 maanden weer een nog mooier jaar te wachten.

Hallo Gertjan, Het aantal bezoekers is nu gezakt naar 5 per dag. Toch gaan we er maar gewoon mee door.

Dag Ted, We hebben helemaal niet over het functioneren van de dirigent gesproken. Vanzelfsprekend gaan we met hem door.

Hallo Tim, Je moet wel een aartsoptimist zijn om te denken dat je op 3 september weer staat mee te zingen.

Dag Louise, We zijn blij met je. Ook met je plannen voor het nieuwe seizoen. Je was er toch best vaak. 23 keer van de 30.

Einde verslag. Dit jaar weer 42 geschreven. En dat al 15 jaar. Reken maar uit. Meer dan 600 verslagen. Hoe kan het.

2014-06-11. De repetitie van 11 juni 2014.

Geplaatst 12 jun. 2014 01:45 door Het Plankenkoor   [ 12 jun. 2014 02:55 bijgewerkt ]

Hoe laat? 20.08 uur.

Hoeveel? 27 (vd 35) 77%, 8 sopranen (vd 11), 9 alten (vd 10). 5 tenoren (vd 6) en 5 bassen (vd 8).

Wat gezongen? Merry tune of june, Im Grunen, Die Nachtigall, Sabbath prayer en To life.

Mededelingen: 25 juni is de algemene ledenvergadering meldt Kees. Hij vraagt om agendapunten. Mail ze naar Trudy, Ineke, Yvonne of Kees. 2 juli houden we de picknick in het rozarium van het Vondelpark. Het begint om 7 uur. Neem wat te drinken en te eten mee.

Bijzonderheden: Vorige week was er geen zangavond. Bram was verkouden. Vanavond was hij weer helemaal gezond en waren we met 27. Onverwacht veel. Toch nog 8 niet. We begonnen meteen met Im Grunen. Studeren tot kwart voor 9. Daarna Die Nachtigall tot 10 over 9. De sopranen zongen dat mooi. We maakten veel werk van de dynamiek. Bram gaf het aan. Hij stelde vast dat we probeerden op zijn hardst te zingen. Hij stelde voor om dat anders te doen. Vooral te letten op de aanwijzingen boven de notenbalken. p sf f of crescendo of diminuendo. Dan gaat zo'n lied leven. Dan pauzeren. Tot half 10.
Dan volgt Anatevka. We zingen Sabbath prayer. Henk en Wilma zingen de solo. Henk is goed te horen. Het koor zingt de begeleiding. Wel te hard. Tot slot To life. Tot 7 over 10. Allemaal bij de piano staan. We hebben goed gestudeerd. Had je bij moeten zijn.

Even de groeten doen:

Hallo Anke, Dat was een verrassing. 9 van de 10 keer ben je er. Nu even niet. Wat een prachtig vakantieweer was het.

Dag Annelies, Al 4 keer niet. Zo ben je onder de 75% gezakt. Moet ik toch een ingrijpende wijziging aanbrengen. Spijtig.

Hallo Ankathrien, We hebben je gemist vooral je voorbeeldige uitspraak. Bram nam het over. Is behelpen.

Dag Erika, Je was de enige alt die er niet bij was. De alten zijn de trouwste stemgroep. Ze scoren hoog.

Hallo Piet, Je lijkt wel vaak verkouden maar toch heb je 88% achter je naam staan. Dat is een mooi resultaat.

Dag Peter K., Er waren maar liefst 5 bassen. Dat kon je goed horen. Het krijgt meteen meer volume.

Hallo Tim, Ik ga er niet van uit dat je deze stukjes nog leest. Op de vergadering van 25 juni zullen we het horen.

Dag Arjen, 5 keer achter elkaar niet komen zingen dan gaan bij ons de alarmbellen rinkelen. Paul wint het.

Volgende week zit Bram in Aken hoorde ik hem zeggen. Als er geen vervanger komt kan ik mooi naar Nederland Chili kijken. Zo heb elk voordeel zijn nadeel. Nee wacht andersom moet ik zeggen. Dan gaan we over 2 weken naar de ALV.
Voor de pauze vergaderen en na de pauze weer even zingen. Zo gaat dat. Doei.

2014-05-28. De repetitie van 28 mei 2014.

Geplaatst 29 mei 2014 02:20 door Het Plankenkoor

Hoe laat? 20.08 uur.

Wat gezongen? Lerchengesang, Im Grunen, Die Nachtigall, Stabat mater, Cantique, Come again, April en Stay with me.

Hoeveel? 23 (vd 35) 66%, 8 sopranen (vd 11), 6 alten (vd 10), 4 tenoren (vd 6) en 5 bassen (vd 8) en Hans.

Mededelingen: Bram maakt van de gelegenheid gebruik om zijn gesproken recensie op ons los te laten. Dit naar aanleiding van ons optreden in Monnickendam. We hebben het er mooi van afgebracht. Het was een gezellige boel. Vooral toen met To life de zaal meeklapte toen we ons Dai dai dai inzetten. Vooral ook omdat Bram alles op de piano begeleidde kwam het goed over. Vooral de solisten Yvonne en Brigitte deden het goed. We zijn enthousiast overgekomen ondanks dat we lang niet compleet waren. 

Bijzonderheden: We waren met 23. Gelijkelijk verdeeld over de stemgroepen. De sopranen waren weer op volle sterkte.
Ze zongen alsof er weer een uitvoering gegeven moest worden. Zo krachtig en enthousiast. Voor de andere stemgroepen wel 's moeilijk maar een stel goeie sopranen maken het koor. Ze hebben vaak de melodie en wijzen de weg met elk lied. Af en toe komen de tenoren mee maar de andere stemmen zijn over het algemeen ondersteunend. Natuurlijk kunnen de sopranen het niet alleen. Vandaar dus. We zongen voor het eerst Im Grunen wat degelijker. Wat klinkt dat beeldschoon. 150 jaar geleden geschreven. Bram vraagt Ankathrien om de Duitse tekst weer even voor te lezen van die Nachtigall. Zo spreek je het Duits uit. Wat is dat dan een wonderschone taal. Tot de pauze geoefend. Na de pauze die Nachtigall. Een paar maten. Toen verraste Bram ons. Hij wilde het Stabat mater nog een keer zingen. We treden op 27 september op in een kerkje in Haarlo. Vandaar dat we deze stukken bijhouden. Mogelijk dat we daar na de pauze ook weer Anatevka zingen. De Cantique van Faure weer even uit het stof gehaald. Ouwe bestsellers als Come again April en Stay with me gezongen. Toen waren we moe en was het ook 10 uur. 
Fijn gezongen.


Even de groeten doen:

Hallo Annelies, Zijn jullie met vakantie? Voor Im Grunen zou je even moeten overkomen. Zo'n juweeltje.

Dag Kokkie, Veel sterkte met je moeder. Het leven kan soms heel onvoorspelbaar zijn.

Hallo Brigitte, Je werd genoemd in de gesproken recensie van Bram. Hij tuitte de lof op jullie solo.

Dag Yvonne, Jij werd ook genoemd. Jullie deden het goed zaterdag. Het applaus was er ook naar.

Hallo Janet, Laat ik nou Im Grunen voor je hebben gekopieerd. Ik verheugde me al op de overdracht.

Dag Joke, Dat was onverwacht. We zijn maar gewoon doorgegaan. Dat haal je wel weer in.

Hallo Peter G., Even 4 keer niet. Dat komt niet vaak voor. Onze uitvoering was een groot succes.

Dag Hans, Nog steeds in Florida? Wat ben je toch een levensgenieter. We wachten op je.

Hallo Ted, Hoe het je toch steeds weer lukt om te komen zingen met zo'n druk leven. Heel knap.

Dag Tim, Je zou nog een keer moeten komen zingen. Im Grunen. Dat is toch zo mooi. Romantisch.

Hallo Arjen, Je hebt de traditie weer voortgezet. Nu was Paul er weer. Volgende week weer wisselen.

Dag Louise, Er stond achter je naam USA. En je was nog met vakantie. Horen die bij elkaar?

Volgende week weer. We zingen Mendelssohn. Een voorrecht om dit te mogen zingen. Zorg dat je het niet mist.
4 juni is het dan alweer. We studeren voor Haarlo. Er zitten dan wel 2 maanden tussen. Maar het menselijk geheugen is een mysterie. We beginnen om 8 uur. 

2014-05-24. De uitvoering in Monnickendam op 24 mei 2014

Geplaatst 25 mei 2014 01:05 door Het Plankenkoor

Hoe laat? 14.00 uur tot half 3.

Hoeveel? 19 (vd 35) 54%, 5 sopranen (vd 11), 8 alten (vd 10), 3 tenoren (vd 6) en 3 bassen (vd 8).

Wat gezongen? Lerchengesang, Tradition, Matchmaker, Sunrise, To life.

Mededelingen: Goed op de dirigent letten en concentratie.

Bijzonderheden: Voor ons zongen koren uit de Haarlemmermeer Barneveld en Schiedam. Dat laatste koor zong overtuigend. De eerste 2 waren zwak. Vaak te ingetogen. Op den duur wordt het ook saai. Soms wel 12 liedjes. Dan slaat de verzadiging toe. Opvallend was ook dat weinig publiek zat te luisteren. Wel het volgende koor. Dat zit te wachten tot we klaar zijn. Wij hadden een volle zaal met publiek. Vraag me niet waarom. Wij stonden er in frisse blauw en witte lentekleuren.
Het koor voor ons in zwart en groen. Kan ook. Na ons wit met grote rode aandachttrekkende elementen. Kan ook. Blauw wit dus. We zongen Lerchengesang. Dat klonk zeer overtuigend. Dat zingen we allang en uit het hoofd. In het programmaboekje staat bij andere koren precies wat ze zingen wie de componist is en wie het heeft bewerkt. Bij ons niet. Wel dat Bram 12 en een half jaar ons koor dirigeert en zeer geliefd is. Dat ons repertoire breed van spectrum is. 
We wisten het zelf pas kort wat we zouden zingen. Maar het eerste lied klonk als een klok. Het applaus was er ook naar. Toen kwam Anatevka. In de rafelranden van het Requiem en Stabat mater ingestudeerd. Laatste kwartiertje van de repetities. Met het zwarte boek in de hand. Er overheen kijkend naar Bram. Hij zat in de diepte achter de piano. Tradition was het eerste waagstuk. We waren met 19. Toch zongen we met overtuiging. Applaus van bijna 200 mensen. 
Toen kwam Matchmaker. Bram legt steeds uit wat de toehoorders kunnen verwachten. Dat wordt zeer gewaardeerd. Dat is contact leggen met het publiek. Daarin zingen Yvonne en Brigitte hun duet. Dat deden ze goed. Een overdonderend applaus. We zongen alsof we erin geloofden. Toen het melodramatische Sunrise sunset. Dat ontroerde het publiek. Weer groot applaus. Tot slot To life. Dat zingen we pas kort. Een lied waar alles in zit. Solo's snel refrein gevoelig begin in het gehoor liggend opzwepend. Nou zeg. Weer groot applaus. Met de helft van het koor toch een topprestatie geleverd. Nog nooit in ons 27-jarig bestaan zo kort gestudeerd en toch zo'n groot succes. Bram vertelde tussendoor en begeleidde als een pianoleeuw. 


Even de groeten doen:

Hallo Annelies, Wat was het mooi geweest als je had meegezongen. Toch deden de sopranen het heel goed.

Dag Frederique, Heb je nog wat verkocht? Wij brachten Anatevka aan de man. Was toch wel erg leuk om te doen.

Hallo Eva, Al 3 keer niet. Ik heb geen mailtje gelezen. Moeten we ons ongerust maken?

Dag Jansje, Dit was echt iets voor jou geweest. Je zou je prachtige stem laten horen. En genieten van het applaus.

Hallo Ankathrien, Voor het eerst hoorde ik je op de laatste repetitie zingen. Dat klinkt eerlijk gezegd erg goed.

Dag Erika, De alten waren weer op bijna volle sterkte. Ongelooflijk. Jij en Janet niet. Je had genoten.

Hallo Janet, Hier had je bij moeten zijn. Wat een enthousiasme en zangplezier straalden we uit.

Dag Peter G., Volgende week ben je er weer bij? Dan hoor je de gesproken recensie van Bram.

Hallo Jos, Met dat mooie weer les geven. Volgens mij kan je dan beter zingen.

Dag Hans, De brug van Broek in Waterland was kapot. Moest ik omrijden. Door de polder. Net een wereldreis.

Hallo Gertjan, Vanaf woensdagavond tot vanmorgen hebben 35 mensen de website bezocht. Dit is het succes van Trudy.

Dag Peter K., Honderden auto's stonden in de rij om naar de A10 te rijden. Geen kans. Ik kwam uit in Zunderdorp.

Hallo Tim, Mijn laatste groet. Op de jaarvergadering zullen we horen wat je hebt beslist.

Dag Arjen, Je had in het publiek moeten gaan zitten en dan ons optreden moeten beleven. Adembenemend.

Hallo Paul, Jullie jij en Arjen bleven nu allebei weg. Dat is een nieuwe variant. Heb je ons nog gemist?

Dag Louise, Wat had je van ons genoten. We waren in topvorm. Gevoelig warm enthousiast en ook als een stoomwals.

Tot 28 mei. We gaan oud repertoire ophalen. Highlights. Evergreens. Nagenieten van ons optreden. We hebben ook nog Im Grunen en Die Nachtigall. Ook prachtige muziek. Mendelssohn-Bartholdy. Zit ook in ons spectrum. Doei!! Komt allen.

2014-05-21. De repetitie van 21 mei 2014.

Geplaatst 22 mei 2014 03:26 door Het Plankenkoor

Hoe laat? 20.08 uur.

Hoeveel? 21 (vd 35) 60%, 5 sopranen (vd 11), 8 alten (vd 10), 3 tenoren (vd 6) en 5 bassen (vd 8) en Hans.

Wat gezongen? Lerchengesang, Tradition, Matchmaker, Sunset, To life.

Mededelingen: Kees deelt mee dat we om half 1 inzingen in de Opstandingskerk. Trudy heeft alle info op de website gezet die we nodig hebben voor as zaterdag. Ze staat ook voor de kerkingang programmaboekjes uit te delen voor de eerste 20 deelnemers. Dan Maakt Bram bekend dat de uitvoering in de Ruysdaelkerk op 1 november verschoven wordt naar 26 oktober. 

Bijzonderheden: We houden vanavond de generale voor het optreden as zaterdag in de Opstandingskerk in de Willemlaan in Monnickendam. Als je Monnickendam binnenrijdt is het doorrijden over de Bernardlaan tot de rontonde en dan rechtsaf de Willemlaan in. Daar is het. Half 1 inzingen en nog even repeteren op To life. Dat hebben we vanavond ook gedaan. Van de 4 Anatevkaliedjes zat dat nog niet helemaal goed. Dus zaterdag nog even. We begonnen met Lerchengesang. Dat herhaalden we 3 keer. Uit het hoofd. Dat lukte goed. Dan Tradition. Dan verschijnen de muziekpapieren. Dat kennen we niet uit het hoofd. Dan Matchmaker met als solisten Yvonne en Brigitte. Dat doen ze goed. Sunrise en tot slot To life. Alles van blad. Niemand zingt het uit het hoofd. Wilma kijkt ernaar en vindt dat het er niet uitziet. Thuis proberen om de tekst erin te stampen.
Tijdens de mededelingen wordt Trudy in het zonnetje gezet. Ze heeft alle info voor zaterdag op de website gezet. Er breekt een geweldig applaus los. Toen we thuis kwamen stond in een mail nog een keer alles op een rijtje. Ineke had alle belangrijke info nog een keer op een rij gezet. We zijn nog nooit zo goed voorbereid naar een concert gegaan. Alleen staat wel iedereen met een blaadje muziek in zijn handen. Dat is nou weer minder. De liedjes duren samen 18 minuten. Apart getimed. Met de gesproken tekst van Bram erbij wordt het wel 25 minuten. We zingen in het wit boven en blauw beneden.
Wel weer een zwart mapje voor de bladmuziek. Een blauw mapje zou te ingrijpend zijn. We waren met 21 van de 35. Hans de nieuwe bas was er ook. Hij was ook gaan luisteren naar het Requiem. Goed he?


Even de groeten doen:

Hallo Anke, We waren naar Faust zeg. Met de club. Ik was helemaal weg van de tenor. Zijn aria was indrukwekkend.
Vooral de hoge c kwam er stralend uit. Quelle trouble inconnu me penaitre. Het verhaal is afgrijselijk.

Dag Annelies, Hoe is het gegaan met het letterkasje? Heeft Siem je nog een beetje geholpen? Heb je genoeg spullen om erin te zetten? Moet ik nog wat meebrengen?

Hallo Eva, Je bent vast met vakantie naar Tenerife. Het is daar zulk prachtig weer he? Nou wij hebben hier ook niks te klagen. Zo vroeg in het voorjaar al zoveel zonnige dagen. Het kan niet op en de tuinen groeien. Ongelooflijk.

Dag Jansje, Wat hebben we gezongen zeg. Niet normaal. Die Anatevka-deuntjes zijn ook wel leuk. Luchtig en vlot. We hebben alle solo's opgeheven. We zingen allemaal de solo's tegelijk. Net een koor.

Hallo Kokkie,
Goed dat je komt zaterdag. Ben je goed in het onthouden van teksten? Kijk of je nog wat uit je hoofd kan leren. Al die papiertjes. Het ziet er niet uit. Het moet wel in een zwart mapje. Dat nou weer wel.

Dag An, Met het concert van zaterdag loopt het seizoen alweer naar een einde. Nog 5 keer zingen en tot slot de picknick.
Laatste repetitie voor de pauze de jaarvergadering. Evalueren. Je weet wel. Financieel overzicht ook.

Hallo Erika, We hebben hard gerepeteerd vanavond. Het moest ook wel want soms ben je om de beurt wel even de weg kwijt. Anatevka staat pas kort op ons lijstje. We wagen het er toch maar op.

Dag Peter G., We hebben je wel gemist. Ik stond nu naast Henk maar ook naast Piet. Nou die kent zijn liedjes. Daar had ik wat aan. En enthousiast zeg. Dat mis je dan wel maar Spanje is ook een muzikaal land.

Hallo Jos, We gaan het WK voetbal tegemoet. Of ben je al verzadigd? Ik zag Van Gaal bij Umberto. Hij was rustig. Dat kwam ook wel door de vraagstelling. Vaak barst hij ineens los als een vraag hem niet bevalt. Nu niet. Rustig.

Dag Hans, Hoe is het in Florida? Rij je in zo'n lange Studebaker of gewoon in een Dodge door het glooiende landschap?
We zullen je wel missen zaterdag. Je bent er met de picknick wel weer bij dacht ik.

Hallo Gertjan, We staan nu op 4278. Dat is toch weer 7 tot 8 bezoekers per dag. Dat is al heel lang zo. Je hebt kans nu Trudy de agenda doet dat het aantal kijkers toeneemt. Zou zomaar kunnen. We houden het in de gaten.

Dag Tim, Officieel ben je nog op het koor. Ja echt waar. Nog een paar repetities en dan horen we je definitieve beslissing.
Het ga je goed.

Hallo Arjen, Van de 38 keer waren jij en Paul 6 keer samen komen zingen. 32 keer apart. Dat is toch apart? Ben je er zaterdag wel bij? Paul komt ook.

Dag Louise, Mijn nieuwe oogarts heet ook Kok. Ik moest meteen aan je denken. Maar weer geen Nooteboom. Dus dat was een malle associatie. Wim en Cees heten ook zo maar dat is toch geen familie? Kom je zaterdag ook?

We gaan er wat van maken in de Opstandingskerk. Met een mapje. Zwarte kaft en dan maar zingen en luisteren naar de vaak grappige intermezzi van Bram. Hij spreekt makkelijk in het openbaar. Dat hebben wij met zingen ook. Doei!

2014-05-14. De repetitie van 14 mei 2014.

Geplaatst 15 mei 2014 00:20 door Het Plankenkoor   [ 22 mei 2014 03:24 bijgewerkt ]

Hoe laat? 20.07 uur.

Hoeveel? 27 (vd 35) 77%. 10 sopranen (vd 11), 8 alten (vd 10), 4 tenoren (vd 6) en 5 bassen (vd 8).

Wat gezongen? Month of Maying, Lerchengesang, Im Grunen,  Sabath prayer, Sunrise sunset, Matchmaker en Tradition.

Mededelingen: Kees komt met 2 mededelingen: 24 mei op zaterdag zingen we in Monnickendam.
Op 27 september zingen we in een kerkje in Haarlo. Al 18 mensen hebben zich opgegeven. We zingen daar Purcell en Schubert Ave verum en Anatevka. 
Verder gaf Bram een gesproken recensie over ons optreden in de Augustinuskerk.
Hij was erg blij dat hij 2 liederen mocht dirigeren. Hij was niet blij dat hij geen orgel had gespeeld. Hij vond dat we steeds tegen de toon aanzongen. Daar kun je als organist iets aan doen. Je moet dan het voorste klavier bespelen en niet voortdurend het achterste klavier. Schubert Stabat mater ging heel mooi. Litany ging ook heel goed. Bram complimenteerde de sopranen. Bram besloot met de woorden dat 2 jaar samenwerking met het Augustinuskoor nu wel genoeg was.

Bijzonderheden: Vanaf dat we het Requiem van Faure instudeerden bleven 4 van ons weg. Van hen zijn 2 vanavond weer terug. Peter K. en Frederique. Dat was een goed begin. Sybert heeft ons een mail gestuurd dat het avontuur met het Plankenkoor voorbij is. Vanaf 2011 zeg 2 en een half jaar zong hij mee. Heel jammer dat het repertoire hem deed besluiten te stoppen. Tim was eind november 2013 voor het laatst. Hij wilde even pauzeren en nadenken. Nu bijna een half jaar. We zien het somber in. We waren vanavond met 27. Het koor is nu weer 35 groot. 
We begonnen traditioneel met inzingen. Heel bijzonder was de ankeimisele pentatonische toonladder waarin we ineens zongen. Echt bijzonder. Lerchengesang zongen we vervolgens om het hardst. Dat lukte goed. Nog een keer zacht. Dan volgt een ongekende variant. We moeten ons indelen in kwartetjes en dan opnieuw Lerchengesang zingen. Je zou denken dat we echt als kwartetjes met zijn vieren om de beurt zouden zingen. Misverstand. In kwartetjes allemaal tegelijk. Heel apart.
Om kwart voor 9 zingen we voor het eerst Im Grunen. Van Mendelssohn. Om kwart voor 10 minus de pauze stond het in de grondverf. Ankathrien las de Duitse tekst hardop voor en wij deden haar na. Sie spricht es wunderschon aus. 
Tot slot zongen we 4 deeltjes uit Anatevka. Dat was een kwartiertje. Je kan niet geloven dat we Anatevka in Monnickendam zingen. Vorig jaar zongen we Sing a very merry tune, Oh bella fusa, Sound the trumpet, Let us wander, Liebeswalzer 1, 2 en 5, Mood indigo en Rollercadzand. Verder staat Litany op de website. Kan je naar luisteren. Mooi.


Even de groeten doen:

Hallo Eva, Je was de enige sopraan die thuis zat. Ze waren weer op volle sterkte. Je kon het wel horen. Prachtig.

Dag Ella, Voor het eerst dat er minder alten waren dan sopranen. Dat komt nooit voor. Wil je een lachend fotootje meebrengen van jezelf ter grootte van een pasfoto? Heel graag.

Hallo Ineke, Dat is pech hebben zeg. Op woensdagavond vergaderen. Ik kan me voorstellen dat je steeds aan ons dacht.

Dag Henk, Mijn beste vriend Henk is dinsdagnacht overleden in het Lucas. Ik was vrijdagmiddag en maandagmiddag nog bij hem. Hij bedankte me voor alles wat ik voor hem heb gedaan. Waardig afscheid genomen. Waar was je?

Hallo Peter G., Je zit in Spanje maar toch niet op woensdagavond. Ik hoorde het van Piet. Volgende week ook. Vakantie. Veel plezier.

Dag Gertjan, Vanaf 10 oktober vorig jaar hebben we 4226 bezoekers op onze website. Het lijkt erg veel. 7 per dag.

Hallo Tim, Je werd genoemd in het verslag. Heb je het gelezen. Vanaf eind november niet geweest. We komen nog 7 keer bij elkaar. En dan zitten we in het rozarium op 2 juli. Vergis je niet.

Dag Arjen, Paul was er wel. Van de 37 keer waren jullie 6 keer samen op het koor. Wonderlijk, vind je niet? We hebben een goeie repetitie achter de rug. Volgende week nieuwe kansen.

21 mei zingen we weer. De laatste repetitie voor Monnickendam. Komt allen. Een schattig plaatsje. Vooral als het mooi weer is. Voor de begintijd naar de agenda. Neem daar ook 's een kijkje. Doei!

2014-05-04. De generale en de uitvoering op 3 en 4 mei 2014.

Geplaatst 6 mei 2014 10:46 door Het Plankenkoor   [ 9 mei 2014 14:49 bijgewerkt ]

Hoe laat? 15.00 uur tot 16.00 uur.

Litany


Hoeveel? Op 3 mei 29 (vd 36) 81% en op 4 mei 31 (vd 36) 86%.

Wat gezongen? Stabat mater en Litany van Schubert en het Requiem van Faure.

Mededelingen: Twee A-4tjes vol.

Bijzonderheden: Zaterdagmiddag was iedereen er om 13.00 uur precies. We begonnen met repeteren om een paar minuten over 1. 
Tot half 3 
Even pauzeren. 
Koffie thee koekje. Weer naar de kerkzaal. Tot half 6 gerepeteerd. Soms zakte het koor aan het eind van de regels en dan hoorde je dat goed als het orgel nog even doorspeelde. Herman zag het niet zo somber in. Het lijkt dan wel of je oren eraf vallen. 
Na afloop was het feest met hapjes van het Plankenkoor. An met haar eigengemaakte spread. Lekker. En Ewald met stukjes gerookte kip van de Dappermarkt. Heerlijk. !9.00 uur was het samenzijn beeindigd.
Tot morgen, riep iedereen in koor.
Zondagmiddag ging het gebeuren. Om 14.00 uur was iedereen weer aanwezig. Werkelijk alle mensen van ons koor stonden er. Behalve de 5 die al lang thuis zitten op woensdagavond. Ik zag de 9 sopranen staan. 
Trots uitkijkend boven alle zangers en zangeressen. De 6 bassen stonden boven in het midden, de 10 alten achter de tenoren. Onze 6 tenoren stonden precies vooraan in rijtjes van 3. Hoog voor laag achter. Prachtig geregeld. 
Je kon Bram en Herman goed zien. En dat was een plezier om naar te kijken. Ze deden zo hun best. Toen we in ganzenpas de kerkzaal binnen kwamen keken we onze ogen uit. 
De kerkzaal zat weer vol net als vorig jaar. Toen we om kwart voor 3 zaten bleef het nog doorstromen tot de laatste plek gevuld was. Ongekend.
650 mensen zaten te luisteren. Eerst naar een romance van Svendsen gespeeld door Tommy Rous. Een professionele violist. Later las ik wat hij allemaal had gedaan in zijn leven. Een rijke vioolhistorie. Ontroerend mooi. De pastoor van de Augustinuskerk hield een korte toespraak over het oorlogsleed. De 18 doden van Jan Campert werd voorgelezen. Heel aangrijpend gedaan. Dan zingen we Stabat mater van Schubert. Hebben we een half jaar op gestudeerd. Bram was in vorm. Heel bezwerend leidde hij ons door dit prachtige muziekstuk heen. Ademhalen, dynamiek, eind van de regels en tenslotte de laatste akkoorden van het orgel. Heel verfijnd. Dat was goed gelukt.

Nancy Gonzales kwam helemaal uit Mexico om een aria van Mendelssohn te zingen. Prachtige en makkelijke hoogte. 
De andere solist was Tim Maas. Hij zong de bariton solo's in het Requiem. Mooie donkere bas. Nog een gedicht van Bertus Aafjes. Die laatste regel. Heftig was dat. 
Dan volgt het Requiem. We zijn er klaar voor. Lang op gestudeerd. Herman gaat dirigeren. Hij kijkt ons allemaal aan met een blik van: We gaan ze wat laten horen. En dat ging ook zo. Uitspraak tempi articulatie dynamiek gelijk de regels eindigen rust nemen gelijk inzetten. Herman nam ons mee naar grote hoogten. Steeds knikkend het gaat goed. Hou vol. 
En zo kwamen we aan na 35 minuten. Of we even in de hemel waren geweest. Bedanken bloemen applaus buigen. Helemaal volgens het boekje. Heel eervol om hieraan te mogen meedoen. Commentaar na afloop van genodigden: Wat hebben jullie indrukwekkend mooi gezongen.

Even de groeten doen:

Dag Frederique, Heb je spijt dat je niet bent gekomen? Het was een van onze beste optredens zonder overdrijven.

Hallo Kokkie, Hiervoor had je echt tijd moeten maken. Dit was zo bijzonder. Dirigenten in topvorm. Zonder overdrijven.

Dag Sybert, Gaan we je nog terug zien? Of ben je verslingerd geraakt aan je vrije woensdagavond? Kan toch.

Hallo Peter K., Heel jammer dat je er niet bij was. Je hebt het gelezen. Niet overdreven. De sopranen zeg wat was dat mooi met Sanctus en In Paradisum. Zo had Faure het bedoeld.

Dag Tim, Lees je dit nog wel of heb je een nieuw toekomstplan bedacht? Na 9 keer was het over. We waren nu 36 keer bij elkaar dit seizoen. Nog 8 keer en dan is het weer voorbij. Met wel mooie herinneringen. 

Volgende week geen zangavondje. Even rust. Dan 2 repetities voor Monnickendam. Trudy doet nu de agenda. Neem daar ook 's een kijkje. Anatevka wordt gefluisterd. Doei.

2014-04-30. De repetitie van 30 april 2014.

Geplaatst 1 mei 2014 11:56 door Het Plankenkoor   [ 9 mei 2014 14:53 bijgewerkt ]

Hoe laat? 20.06 uur.

Hoeveel? 24 (vd 36) 67%, 5 sopranen (vd 11), 10 alten (vd 10), 5 tenoren (vd 7) en 4 bassen (vd 8) en een gast.

Wat gezongen? Het Requiem van Faure, Stabat mater, Litany en To life.

Mededelingen: Ineke maakt bekend dat we zaterdag om 2 uur worden verwacht voor de generale in de Augustinuskerk.
Gevraagd wordt om in het zwart wit te komen. Het witte eventuele kledingstuk mag alleen boven gedragen worden.
Zondag 4 mei is de uitvoering. Die is van 3 tot 4 uur. Wij worden dan om 1 uur verwacht. Na afloop vindt de borrel plaats.
Wij brengen de hapjes zoet of pikant mee. 
Dan komt Kees met de tweede serie. Het koorweekend is van 26 tot 28 september. Zet het alvast in je agenda.
2 november zingen we in de Kerk in de Ruysdaelstraat De Ruysdaelkerk. Oud-Katholieke kerk.
7 mei geen repetitie maar wel weer op 14 mei. 

Bijzonderheden: 
Vanavond toch weer wat meer mensen dan vorige week. 24. 
Bijzonder was een nieuwe bas. Hans. Hij heeft een zangcursus gevolgd en wilde op een koor. Dat heeft hij gevonden. Hartstikke leuk was zijn reactie na afloop. Hij vond ons op de website. Toch ergens goed voor. Kaal met een oorbelletje en groot. Over de stem is niks bekend.
We hebben het hele requiem doorgezongen. Hier en daar wat verbeterd. De sopranen waren met zijn vijven. Dat was wel erg weinig. De alten waren weer compleet. Ongelooflijk. 5 tenoren. 3 bassen. Je gelooft het niet.
Aan Bram ligt het niet. Hij doet zijn stinkende best. Hoort alles en gaat voorop. 
Na de pauze het Stabat mater. Ging goed. Dan Litany. 
Dat wordt zo mooi gezongen.
Tot slot To life. Even heel wat anders. Laatste 10 minuten. Was gezellig en goed gewerkt. We hebben er zin in zaterdag en zondag samen met het Augustinuskoor.

Even de groeten doen:

Hallo Anke, Dat was een verrassing. Na 33 keer voor de tweede keer er niet bij. Laten we nou vanmiddag een architectuur-fotograaf over de vloer hebben gehad. Toen hij wat foto's bekeek zag hij jou en zei meteen: Dat is Anke Zeinstra. Kleine wereld. Luuk.

Dag Annelies, We hebben je gemist zeg. 5 sopranen. Je gelooft het niet. Ik kan je altijd erg goed horen als je meezingt. Ik geniet daar wel van. Er zijn stemmen die je nog nooit hebt gehoord. Ze staan een paar meter verderop.

Hallo Frederique, Sta je al in de startblokken voor 14 mei? Kom je trouwens 4 mei? Luisteren? Of geloof je het wel? 
De nieuwe bas kondigde al aan dat hij wel komt luisteren. Goed he?

Dag Kokkie, We zijn vanavond voor de 33ste keer bij elkaar. Meestal omstreeks 40 keer per seizoen. Dat heb je al een keer meegemaakt. Er is er een die 33 keer is geweest. Heel bijzonder. 

Ha die Louise, Toch niet weer naar Stromae? Nee er was nu iets anders in de Ziggo. Ik rij er elke dag langs. Ik ga dat ook 's mee maken. Als de prijzen zakken. 

Hallo Ankathrien, Wat een drukte in Europa he? Wie gaat de nieuwe baas worden en op welke partij gaan we stemmen?
En wat maken de Nederlandse afgevaardigden er onderling een puinhoop van he? Wil je toch niet bij horen.

Dag Sybert, Ik ben toch zo benieuwd of je zondag komt luisteren naar je koor. Of ben je nu al zo lang weg dat die behoefte langzaam onder druk is komen te staan. Er zijn ook zoveel verleidingen om ook te doen. Anders 14 mei.

Hallo Hans,
Kijk je op je buitenlandse adres ook naar de website? Nee toch. Je hebt het druk met les geven zei je. Maar je moeder kijkt elke week. Ontroerend he? 

Dag Ted, Jij bent eeen van de weinigen die ons precies op de hoogte houdt wat je op woensdagavond doet als je niet kan komen. Meestal is dat heel ondernemend. Wandelen op Madeira. Hoe bedenk je het. Heel veel plezier.

Hallo Peter K., Je kan niet op 4 mei. Je hebt dan een andere afspraak. We mogen hopen dat je er de 14de weer bij bent. We gaan dan de 24ste naar Monnickendam. We studeren Anatevka. Heel andere koek.

Dag Tim, We hebben het opgegeven. April is voorbij. Gemiste kans. Je bent op 9 keer blijven steken. Hard maar waar.

Hallo Paul, Het lijkt een spelletje te worden. Jullie Arjen en jij komen om de beurt. Het klopt niet helemaal want jij bent 4 keer vaker geweest na 33 keer. Echt waar. Maar zaterdag zijn jullie er allebei. Gaan we van uit.

3 mei de grote generale van ons optreden op zondag 4 mei. Komt allen. We hebben er zin in. Doei.

2014-04-23. De repetitie van 23 april 2014.

Geplaatst 23 apr. 2014 23:44 door Het Plankenkoor   [ 9 mei 2014 14:55 bijgewerkt ]

Hoe laat? 20.06 uur.

Hoeveel? 21 (vd 36) 58%, 6 sopranen (vd 11), 8 alten (vd 10). 3 tenoren (vd 7) en 4 bassen (vd 8).

Wat gezongen? Litany, Stabat mater, Matchmaker, To  life.

Mededelingen: geen.

Bijzonderheden: We waren met 21. Behalve de alten waren de overige stemgroepen zwak vertegenwoordigd. Dit zangjaar waren we 1 keer met 20. Dat was op 18 september. Je zou denken: iedereen zorgt erbij te zijn. Zeker nu we op 3 en 4 mei moeten optreden. We hebben alleen nog 30 april. Met binnenkomen speelde Bram het Slavenkoor uit Nabucco van Verdi. Meezingen dus en hoe. Dat was nog 's een vrolijke start. Vanavond zongen we nog 's Litany en Stabat mater. Dat was voor de pauze. Bram haalde er nog fouten uit. Wat dynamische aanwijzingen. Na de pauze Matchmaker en To life. Het werd ineens heel uitbundig en vrolijk. Toch klonken het Stabat mater en Litany erg mooi. We deden ons uiterste best om er iets gevoeligs van te maken. Vooral de sopranen zingen zich een slag in de rondte. Hoge g hoge a. Gewoon. Heel knap. Bram was weer in vorm. De sfeer was goed. Hard gewerkt. Zo. Vraagje: Het was al een tijd een vraag. Waarom Anatevka? Nu is het wel duidelijk. Maar waar gaat dit naar toe? We kennen nu al 6 liedjes. In Matchmaker zingen en spreken Brigitte en Yvonne hun solo van bladzij 2. Eigenlijk is dat een nieuwe dimensie. Solistische koorzangers. Ga zo door.


Even de groeten doen:

Hallo Frederique, We beginnen je nu toch wel echt te missen. Je prachtige stem maar ook je onderkoelde grapjes. Legendarisch. En ons uitzicht. Er ontbreekt iets zeggen we dan tegen elkaar.

Dag Eva, Ben je een beetje ziek? Of ben je gewoon 2 weekjes met vakantie? Net als Ted. Beetje Madeira of een beetje Gent-Brugge.

Hallo Kokkie, Op bevrijdingsdag worden overal in de stad maaltijden in de open lucht georganiseerd. Byte me heet het. Hier in Asd Zuidoost ook. 250 mensen kunnen een kaartje kopen voor 5 euro. Er zijn 25 koks die voor 10 mensen wat lekkers maken. En dan maar aanschuiven. Soep Nasi en Fruit.

Dag Anne-Kathrien, Ik vraag me af of je wel weet dat we een website hebben waar elke week een verslagje staat over de repetitie om even te kijken wat ze hebben gedaan. Hoef je nooit te vragen: Wat hebben jullie vorige week gezongen?

Hallo Jansje, Wat hebben de sopranen hun best gedaan zeg. Je zou genoten hebben van zoveel zangkracht. Ze waren maar met zijn zessen. En zingen maar. Geweldig.

Dag Ella, Vanmiddag was ik vlakbij je huis. Ik haalde een fietsenrek bij de Praxis. Erik hielp me. Wat een fantastische jongen. Onthou die naam. Ik dacht nog wel even: Wat zou ze doen? Even wat doornemen voor vanavond? 9 keer wel en 

Hallo Trudy, Bedankt voor de service. To life. Is grappige muziek. We hebben ons helemaal leeggezongen op dat lied.

Dag Henk, Heb je nog aan ons gedacht tijdens de vergadering? Was het saai? Of moest je notuleren? Moet je opletten he?
Je bent nu 29 keer geweest. 5 keer niet. Ik 32 keer. 1 keer niet. Goed he? 9 keer geweest en 24 keer niet. Dat kan ook.

Hallo Jos, Je stuurde wel een mailtje. Geheel onverwacht. We waren met zijn drieen en mijn stem is even niks waard.
Maar Peter en Piet hebben het toch wel gered. Heel knap.Dag Hans, Je zei het wel. Met vakantie. Klopt dat? Nee je moet les geven. Ik weet het weer. 4 dagen les geven en 6 dagen uitrusten. Ergens ver weg. Ik hoor het wel. Je moeder zal wel zeggen: Daar klopt niks van.

Hallo Sybert, Denk je nog wel 's aan ons? Woensdagavond van 8 tot 10? Wat doe je dan? Kom je nog wel terug? 14 mei zou dat dan zijn. Ik zou dat wel prachtig vinden.

Dag Gertjan, Er kijken nog maar 6 mensen per dag naar onze website. Met al die bewegende foto's. Het verdient beter.
En al die verslagen elke donderdag op het scherm. Hoe doen ze dat toch?

Hallo Ted, Na al die jaren weten we wel dat je een wandelaar bent. Fervent zeg maar. Ik zou ook wat meer moeten lopen.
Bij ons achter is een soort natuurreservaat. Ik ben er nog nooit geweest.

Dag Peter K., Hou je het nog wel even vol? Thuis zitten als wij staan te zingen. Het is wel erg gezellig. Bram is grappig hoor. Volgens mij kan jij wel een grapje gebruiken.

Hallo Tim, April is bijna om hoor. Nog 1 repetitie. Heb je naar Real Madrid gekeken? Tegen Bayern? Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die niks om voetballen geven. Die komen van een andere planeet.

30 april staan we er weer. We moeten goed voor de dag komen. Herman is kritisch. Komt allen. 21 van de 36 is wel magertjes. 32 van de 36 is een mooie opkomst. We gaan ervoor. Voor de pauze klassiek. Na de pauze musical. Bram begeleidt ons dan als een complete pianovirtuoos. Zorg dat je erbij bent. De klankkast staat onze kant op. Je mist niks.
Doei.

1-10 of 43