ЗДРАВЕЙТЕ!

Намирате се в личния сайт на Пламен Джапаров -        хоноруван aсистент и докторант в катедра "Финанси" към Икономически университет - Варна. Тук всички мои студенти могат да намерят информация за учебния процес - материали, конспекти и текущ контрол.


  АКТУАЛНО:        
Консултации:  Моля, пишете ми, за да уговорим удобно време за консултация
         
E-mail: pl.djaparov@ue-varna.bg
За мнения и въпроси посетете Книгата за гости: