ЗДРАВЕЙТЕ!

Намирате се в личния сайт на Пламен Джапаров - aсистент в катедра "Финанси" към Икономически университет - Варна. Тук всички мои студенти могат да намерят информация относно учебния процес - помощни материали, конспекти и текущ контрол.  АКТУАЛНО:Кабинет: 
403  
         
Консултации:  Понеделник: 13:15 - 15:15
                                Вторник: 14:00 - 16:00                 
Телефон: 0882/164 530
Facebook: Plamen Djaparov


За мнения и въпроси посетете Книгата за гости: