ขั้นตอนการซื้อขายหลักทรัพย์

ขั้นตอนการซื้อขายหลักทรัพย์
 
 
 
 

Image

 

Imageขั้นตอนการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เริ่มจากเมื่อนักลงทุนต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ นักลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหรือขาย ผ่านบริษัทสมาชิก (หรือโบรกเกอร์) ที่นักลงทุนผู้นั้นเป็นลูกค้า (เปิดบัญชี) อยู่ จากนั้นโบรกเกอร์จะนำคำสั่งซื้อหรือขายนั้นส่งเข้ามายังระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อคำสั่งต่างๆ เข้าสู่ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบบจะจัดเรียงลำดับ และจับคู่การซื้อขายตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ เมื่อมีการจับคู่การซื้อขายได้แล้ว ระบบจะยืนยันคำสั่งดังกล่าวกลับมาที่โบรกเกอร์ เพื่อให้โบรกเกอร์แจ้งกับนักลงทุนอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ระบบจะมีการรายงานการซื้อขายไปยังบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ ตามวันเวลาที่กำหนด

Image

Image

ทั้งนี้ ขั้นตอนการซื้อขายหลักทรัพย์จะสามารถใช้ได้กับ

  1. บัญชีซื้อขายตราสารทุน ซึ่งจะสามารถซื้อขาย หุ้นสามัญ, วอร์แรนท์, กองทุนรวม ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และกองทุน ETF
  2. บัญชีซื้อขายตราสารหนี้
สามารถอ่านรายละเอียดวิธีเปิดบัญชีได้ที่ >>เปิดบัญชีการซื้อขาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :: http://www.tsi-thailand.org/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments