อัตราหลักประกันและค่าธรรมเนียม

อัตราหลักประกันและค่าธรรมเนียม
 
 
 
 
 
อัตราหลักประกันและค่าธรรมเนียม
มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
-อัตราหลักประกันและค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Interest Rate Futures
อัตราดอกเบี้ยเงินวางประกันสำหรับบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อัตราดอกเบี้ยเงินวางประกันสำหรับบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments