เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
 
 
 
 

Image

 

Image

1. การลงทุน ไม่ใช่ การเล่นหุ้น
2. ทางเลือกในการลงทุน ไม่ใช่มีแค่หุ้น
3. ต้องมีความรู้ และเข้าใจในสิ่งที่จะลงทุน
4. กำหนดเป้าหมายการลงทุนให้ชัดเจน
5. วินัยในการลงทุนสำคัญที่สุด
6. อ่านงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบ และบทวิเคราะห์
ก่อนตัดสินใจ
7. เก็งกำไร อย่าลืมเก็งขาดทุน
8. ห้ามโลภ และห้ามประมาท
9. จังหวะและโอกาสที่ดีมีเสมอ
10 กระจายการลงทุนเพื่อช่วยลดความเสี่ยง

Image

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :: http://www.tsi-thailand.org/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments