Portada

L´objectiu d´aquesta web és recollir els acords del Claustre del CEIP Nicolau Calafat de Valldemossa relacionats amb el Pla Lector i explicar el procés que hem seguit per arribar-hi, aplicar-los i avaluar-los.


  Fase 1. Acordar   Fase 2. Seleccionar  Fase 3. Fer el Pla  Fase 4. Aplicar  Fase 5. Avaluar
 Objectius

Després de fer una anàlisi DAFO en el que hi han participat alumnes, famílies i mestres, hem acordat elaborar un Pla Lector, atès que és un dels eixos prioritaris del centre. 

Decidir objectius i activitats de millora (què)

  1. Les que ja feim
  2. Contrastar amb experts i exemples i ampliar si fa falta


Programar activitats, qui, quan, com, indicadors i dificultats

Treballar en grups-base

Dur a terme i valorar allò que funciona

Saber on cercar ajuda si fa falta

Avaluar a partir dels indicadors (fase 3)

Es fa durant tot el procés però també hi ha una avaluació final.

 Durada        Maig 2011. A través de la participació en un taller formatiu sobre CB Maig 2011. Dins el taller i dins la Comissió de la Biblioteca. Setembre 2011- Juny 2012 Curs 2012-2013  
 Responsables         Tot el Claustre  Tot el Claustre    Tot el Claustre