PAC06 INSTITUT XXV OLIMPÍADA

El Pla estratègic es planteja a l'Institut XXV Olimpíada un cop realitzada l’anàlisi  el 2006 amb la diagnosi DAFO.

L’Institut es planteja Millorar la qualitat del servei educatiu per aconseguir l’objectiu plantejat a un centre educatiu: una educació de qualitat amb la millora de resultats acadèmics i, per tant, amb la preparació de persones que, en acabar la seva estada a l’Institut es puguin integrar adequadament en la societat.

L’Institut ha de ser una eina de construcció social, una eina per a la formació de persones cíviques amb l’assumpció de valors com el respecte a tothom, l’esforç per aconseguir les fites que hom es proposi i, específicament, l’esforç per adquirir els coneixements que permeten un bagatge cultural i intel·lectual adequat per al desenvolupament de les funcions socials que cada persona tingui en la societat.


Per aconseguir aquesta millora cal fer visible la bona acció realitzada a l’Institut.

Cal cercar la presència de l’Institut en el Barri i en la Ciutat i, evidentment, crear un ambient d’estudi, esforç i interès per aprendre.