Documentació

Es tracta d'una placa de control de propòsit general, pensada i dissenyada per a l'entorn educatiu, tant a nivell de secundaria com a nivell de Formació professional i treballs de recerca.1.1   Característiques generals

Les principals característiques d'aquesta placa de control són:

• 8 entrades digitals amb led de monitoratge d'estat.

• 8 sortides digitals de 0,5 A cadascuna, amb leds de monitoratge amb colors adequats per simular semàfors.

• 4 entrades analògiques 0-5V disposades de manera que poden incorporar directament sensors  resistius ( LDR,NTC, etc. ) o sensors actius (LM35, CNY70, etc. ).

• 2 Sortides de 2,5A per a 2 motors de corrent contínua amb inversió de gir o bé un motor pas a pas del tipus bipolar.

• 3 Sortides per a connexió directa de servos.

• 1 Port  RS232 integrat ( per al microcontrolador PICAXE).

• 1 Port  RS232 exterior (opcional)

• 1 Sortida d’infrarojos.

• 1 Entrada d’ infrarojos.

• 1 Connector d'expansió RJ45 per a la connexió exterior d'I/O Digitals.

• 1 Connector d'expansió RJ11 ( 6 pins) per a la connexió d'entrades  analògiques.

            • 4 Plaques d'expansió amb 2 bases RJ45 cadascuna

      • 4 Plaques d'expansió amb 2 bases RJ45 cadascuna per a la connexió mitjançant cable RJ45 a la placa principal.

      • 1 Placa d'expansió amb 2 bases RJ11 per a la seva connexió a la placa principal.

      • 1 Placa amb 2 sensors fotoelèctrics de reflexió tipus   CNY70  i  1 base RJ11 per a la  connexió a la placa principal. Permet construir un            robot  rastrejador de 2 sensors sense necessitat de realitzar cap cablejat .

      • 4 Polsadors miniatura integrats a la placa, connectats a les 4 primeres entrades digitals.

      • 1 Polsador de reset.

• Selector de tensió del circuit de potència (5V o Vcc d'entrada al regulador)

• Selector de comunicació entre IR o port RS232 exterior


Subpàgines (1): Pràctiques
Comments