Documentació

Característiques funcionals

Es tracta d’una placa de control basada en PICAXE que ha estat desenvolupada per l’Equip Robolot (www.robolot.org), així com la present documentació.

Aquesta placa ha estat dissenyada per encàrrec del Departament d’Educació per tal que els alumnes de 4rt d’ES0 disposin d’una eina fàcil d’utilitzar, versàtil, potent i  econòmica,  per treballar el seu currículum a base de projectes (ABP) relacionats amb l’electrònica, el control i la robòtica.

Donada la multifuncionalitat d’aquesta placa de control es pot proposar la construcció de tot tipus d’automatismes: alarmes, barreres, semàfors,  hivernacles, ascensors,  rastrejadors, minisumos, aràcnids, domòtica, humanoides, tasques col·laboratives, ...


També es pot utilitzar com a eina de suport d’alguns mòduls de Cicles Formatius d’Electrònica i en els Treballs de Recerca de l’alumnat del Batxillerat Tecnològic.

Característiques Tècniques

Les principals característiques tècniques són:

-Reduïdes dimensions: 107x51mm. Faciliten la seva integració en la majoria de muntatges que es realitzen a l’aula de Tecnologia.

-Fàcil de soldar: el PCB és d’una sola cara i la serigrafia conté la referència i els valors dels components.

-Els components són de baix cost.

-Molt versàtil: admet diferents tipus de sensors (digitals/analògics) i col·locacions: (CNY70, GP2Y0D310k, GP2Y0D340K, GP2Y0D805Z, GP2Y0D810z, GP2D120, GP2Y0A21, GP2Y0A41, LM35, TSOP4838, LED020, LDR, finals de cursa, ...

-Admet tres tipus de microcontroladors PICAXE, que són: el 20M, el 20x2 i el 20M2, que no estarà disponible al mercat fins a principis del 2011.

-Es pot controlar des d’un comandament universal d’infraroigs per a televisió.

-Programació senzilla via sèrie/USB: es pot programar amb Diagrama de Flux i en BASIC.

-Software de programació gratuït i multiplataforma. Permet fer simulacions. Descàrrega de www.picaxe.es

-Disposa de 8 entrades: 3 analògiques/digitals i 5 digitals.

 


-IN0:receptor d’infraroigs (LED020).

-IN1:sensor de llum (LDR1), final de   cursa.

-IN2:polsador lluminós (S2).

-IN3:sensor digital o analògic (SF).        

      -IN4:sensor de línia esq. (SLE).

      -IN5:polsador lluminós(S5).

      -IN6:sensor de línia dret (SLD).

      -IN7:sensor de llum (LDR7), final de     cursa.

 

-Té 8 sortides digitals multifuncionals, és a dir que poden realitzar més d’una funció. Aquestes són:


-O0:LED (D0), servo0, LED IR.

-O1:LED (D1), servo1.

-O2: LED (D2), servo2.

-O3:LED (D3), servo3, “piezo” (PZ1).

            -O4:LED (D4), servo4, control motor A cc

            -O5:LED (D5), servo5, control motor A cc

            -O6:LED (D6), servo6, control motor B cc

            -O7:LED (D7), servo7, control motor B cc


 

-Permet el control del sentit de gir de dos motors de corrent continu (CC). Amb el PICAXE-20M2 es podrà fer modulació de polsos (PWM) per regular la velocitat de dos motors de CC. Només caldrà configurar  per programa, les actuals entrades IN2 i IN5 com a sortides.

-Amb el PICAXE-20x2 i el PICAXE-20M2  també es podrà realitzar la comunicació i2C (protocol de comunicació industrial) per governar sensors d’ultrasons, LCD, SD20 (controlador de 20 servomotors), ...Serigrafia Ampliada