Fundacja Piotra Mikołaja — dla wszechstronnego rozwoju Narodu Sarmackiego!

 

Sfinansowane projekty

 • Galeria Książęca — konkurs na projekt oficjalnej koszulki Księstwa Sarmacji. Wsparcie ze strony Fundacji: 300 lt. [25.05-01.07.2007]
 • Wyścigi Formuły 1 — impreza sportowa z okazji 5. rocznicy Sarmacji. Wsparcie ze strony Fundacji: 250 lt. [22.05-25.05.2007]
 • Galeria Książęca — konkurs na nowe rangi na forum Księstwa Sarmacji. Wsparcie ze strony Fundacji: 120 lt. [22.04-09.05.2007]
 • Sarmacki Związek Skautowy — inicjatywa Pana Mariusza Leszczyńskiego. Wzorem dla związku ma być realne harcerstwo. Związek będzie organizował szkolenia z zakresu m.in. terenoznastwa i szyfrowania oraz liczył na współpracę z Książęcymi Siłami Zbrojnymi. Wsparcie ze strony Fundacji: 120 lt. [16.04.2007]
 • Galeria Książęca — finansowanie bieżącej działalności Galerii: organizowania nowych wystaw (35 lt od wystawy) oraz konkursów (15 lt od konkursu). Wsparcie ze strony Fundacji: zależne od zrealizowanych przez Galerię Książęcą projektów. [01.04.2007]
 • Golden Quotes — galeria złotych cytatów Księstwa Sarmacji. Serwis prowadzony przez Pana Wiktora hr. Szpunara w ramach „Naszej Sarmacji”. Wsparcie ze strony Fundacji: 150 lt. [07.11.2006]
 • Żydowskie Centrum Edukacyjne — inicjatywa Pana Elijahu bnt. Rosenkranza adresowana do wszystkich mieszkańców Księstwa Sarmacji, mająca na celu krzewienie wiedzy o judaizmie, jego historii, praktykach, sposobach manifestowania się w sztuce. Wsparcie ze strony Fundacji: 51 lt miesięcznie do stycznia 2007 r. [07.11.2006]

Warunki finansowania projektu

 • Finansowane są jedynie projekty, które posiadają funkcjonujące strony internetowe. Jeżeli projekt nie posiada stron internetowych, można zwrócić się do Fundacji z wnioskiem o promesę (obietnicę) ich sfinansowania. Wypłata następuje po ich powstaniu.
 • Na stronach internetowych projektu powinno znajdować się logo Fundacji Piotra Mikołaja stanowiące odsyłacz do stron internetowych Fundacji.
 • Fundacja Piotra Mikołaja zastrzega sobie prawo wstrzymania finansowania projektu o charakterze ciągłym, jeżeli projekt zaprzestał funkcjonowania.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków, jeżeli projekt został zakończony przed czasem — w przypadku projektów o nieoznaczonym czasie trwania, przed upływem sześciu miesięcy od dnia pierwszej wypłaty.