Fundacja Piotra Mikołaja — dla wszechstronnego rozwoju Narodu Sarmackiego!

Kalendarium Fundacji Piotra Mikołaja

 • 22 maja 2007 r. — podjęcie decyzji o finansowaniu konkursu Galerii Książęcej na projekt oficjalnej koszulki Księstwa Sarmacji
 • 22 maja 2007 r. — udzielenie wsparcia imprezie sportowej z okazji 5. rocznicy Sarmacji — Wyścigom Formuły 1
 • 9 maja 2007 r. — wypłacenie nagród w konkursie Galerii Książęcej na nowe rangi na forum Księstwa Sarmacji
 • 16 kwietnia 2007 r. — udzielenie wsparcia nowo powstającemu Sarmackiemu Związkowi Skautowemu
 • 1 kwietnia 2007 r. — rozpoczęcie finansowego wspierania bieżącej działalności Galerii Książęcej
 • 14 stycznia 2007 r. — Przyznanie Galerii Złotych Cytatów Książęcego Znaku Jakości, w uznaniu dobroczynnej roli Galerii dla zachowania dorobku kulturowego Księstwa Sarmacji
 • 7 stycznia 2007 r. — zakończenie okresu wspierania Żydowskiego Centrum Edukacyjnego
 • 7 listopada 2006 r. — wsparcie Galerii Złotych Cytatów
 • 7 listopada 2006 r. — rozpoczęcie wspierania Żydowskiego Centrum Edukacyjnego (3 miesiące)
 • 6 listopada 2006 r. — rejestracja Fundacji

Witamy na stronach Fundacji Piotra Mikołaja!

Oświadczenie o powstaniu Fundacji zostało opublikowane w Centralnym Rejestrze Sądowym dnia 6 listopada 2006 r. Tego samego dnia została ona zarejestrowana w Sądzie Krajowym w Grodzisku. Celem Fundacji jest, zgodnie ze statutem, popieranie wszechstronnego rozwoju Narodu Sarmackiego poprzez finansowe wspieranie przedsięwzięć m.in. z zakresu:

 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania sarmackości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • promocji Księstwa Sarmacji.

Serdecznie zachęcamy do współpracy wszystkie osoby i instytucje zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego dla realizacji projektu związanego z Księstwem Sarmacji. Adres kontaktowy znajduje się u dołu strony.