กำหนดการรับสมัคร ประจำปี 2561

วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 แจ้งความจำนง ต่อ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ประชุม / รับในสมัคร /กรอกใบสมัคร /นำใบสมัครให้ผู้ปกครองรับรอง
วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 ส่งหลักฐาน / ตรวจสอบหลักฐาน / ส่งใบสมัคร 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ประชุม / นัดหมาย / เก็บตกเอกสารมีปัญหา
วันที่ 30-31พฤษภาคม 2561 ตรวจผมผู้สมัคร ต้องตามระเบียบเท่านั้น (ขาวสามด้าน และ ด้านบนยาวไม่เกิน 3 cm)
วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 (รอบเช้า) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีซอย 4 เขตดินแดง กทม.  
   * เวลานัดหมาย ถึงศูนย์ทดสอบไม่เกิน 07.00 น. (ทานข้าวให้เรียบร้อย เวลาทดสอบประมาณ 3-4 ชม.)
   * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Ċ
จิรพงศ์ กรมน้อย,
May 4, 2018, 6:21 AM
Ċ
จิรพงศ์ กรมน้อย,
May 4, 2018, 6:21 AM
Ċ
จิรพงศ์ กรมน้อย,
May 4, 2018, 6:21 AM