>> การฝึกภาคสนาม ของ นศท.

   

โอวาทผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในการฝึกภาคสนาม ปี 2560

 
   

วิดีโอ การฝึกภาคสนาม นศท ประจำปีการศึกษา 2560