คลิก เพื่อจองสิทธิ์ด่วน รับจำนวน 200 คน เท่านั้น

ข่าว สำหรับ รด.

ข่าว สำหรับ รด. ชั้นปี 3

- กำหนดการฝึกภาคสนามประจำปี 2561
นศท. ชั้นปีที่ 3
     *** วันที่ 21-25 มกราคม 2562***

ข่าว สำหรับ รด. ชั้นปี 2
  - กำหนดการฝึกภาคสนามประจำปี 2561
นศท. ชั้นปีที่ 2
     *** วันที่ 23-25 มกราคม 2562***

ข่าว สำหรับ รด. ชั้นปี 1
      เข้ารับการฝึกอบรม “กิจกรรมสร้างการรับรู้มุ่งสู่ประชาธิปไตย” โดยมีกำหนดเข้ารับการฝึกอบรมในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 โดยจัดนักศึกษาวิชาทหารเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
  o   กลุ่มที่ 1 รอบที่ 1 เวลา 08.00 – 09.00 น. จำนวน 200 นาย (ลำดับที่ 001-200)
  o   กลุ่มที่ 2 รอบที่ 2 เวลา 10.00 – 11.00 น. จำนวน 135 นาย (ลำดับที่ 201-335)

ข่าว รด. ชั้นปีที่ 1 - 3 
Download  <DOC><PDF<< ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ รด.จิตสีขาว ต้านภัยยาเสพติด *New >> ข่าวเกี่ยวกับ กิจกรรม รด. <<

Download  <DOC><PDF<< ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ รด.จิตสีขาว ต้านภัยยาเสพติด *New 
Click Link  << ตรวจสอบข้อมูลการขาดฝึก รด. ชั้นปีที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1-20)
Download  << ตรวจสอบข้อมูลการขาดฝึก รด. ชั้นปีที่ 2 (สัปดาห์ที่ 1-20)
Download  << ตรวจสอบข้อมูลการขาดฝึก รด. ชั้นปีที่ 3 (สัปดาห์ที่ 1-20)
Download <<  ตารางการฝึกวิชาทหารประจำปี 2561