>> ข่าวเกี่ยวกับ กิจกรรม รด. <<


>> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รด.ปี 1 (ใหม่)  รอบ 3  
(New) รายชื่อผู้ผ่าน รอบ 3   >>> ดูรายชื่อ
* แนวปฏิบัติ *
 1.) รายงานตัวเพื่อแจ้งความจำนงเข้าฝึก ที่ครูจิรพงศ์ กรมน้อย วันจันทร์ ที่ 18 มิย. 61 (ก่อนเที่ยง)
2.) รายงานตัวเข้าฝึก ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ในวันที่ 19 มิ.ย. 2561 
*ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้*
** 1. ค่าเอกสาร  650 บาท
    2. ค่าทำบัตร นศท. 30 บาท
    3. บัตรสมาชิกยิงปืน (ถ้ามี) 20-30 บาท
    4. อื่นๆ ซื้อตามความสมัครใจ  **

Download <<  ตารางการฝึกวิชาทหารประจำปี 2561  >>

>> ภาพกิจกรรมความประทับใจ ในค่ายปรับพื้นฐาน ม.4 ประจำปี 2561 เมื่อ วันที่ 28-30 เมษายน 2561 <<>> ภาพกิจกรรมความประทับใจ ในค่ายปรับพื้นฐาน ม.1 ประจำปี 2561 เมื่อ วันที่ 28-30 เมษายน 2561 <<