Programo

La jubilea tago havas programerojn por ĉiuj... junuloj, malplijunuloj, maljunuloj.... esperantistoj kaj ne-esperantistoj... La ĉefa programo estas en sabato la 12an de majo... sed post peto de partoprenontoj, ni ofertas ankaŭ gvidatan promenadon kaj serĉpromenadon en dimanĉo. Sube vi trovas la detalojn pri la programo... Aliĝu prefere kiel eble plej baldaŭ, sed laste la 29an de aprilo, krom se vi ne kunmanĝas, tiam eblas pli poste, sed ne faru lasttage. Ĝis tiam!

Jen resumo de la programo. Detala programo

Sabato

10a15: oficiala akcepto en la urbodomo (pordoj malfermiĝas je la 10a)
12a15-13a30: tagmanĝo (hinda restoracio)
14a00-17a00: varia progamo
18a00-19a: vespermanĝo ('wrap'-bufedo)
20a00: koncerto de JoMo (pordoj malfermiĝas je la 19a30)

Dimanĉo

10a00-12a00: gvidata promenado (Johan)
!!! La serĉpromenado estas ŝovita al la 23a de septembro !!!