La bruĝa Esperanto-klubo 'Paco kaj Justeco' iĝis 75-jara kaj festis tion!

Esperanto en 2012 ekzistas 125 jarojn, kaj nia bruĝa klubo 'Paco kaj Justeco' 75 jarojn...


Ni kompreneble volis festi tion. En ĉi tiu retejo oni povis trovi ĉion pri la programo  de tiu festo. Por homoj kiuj volas retrovi ion pri la programo de tiu bela tago, ni lasis ĝin en ĉi tiu retejo. Sed ni aldonis paĝon kun ligiloj al fotoj kaj alian paĝon kun artikoloj aperintaj en la lokaj gazetoj. Plia aldoniĝos raportoj pri la tago/semajnfino. Se vi mem volas verki ion... sciigu kaj sendu al la sekretario.

La festo okazis la 12an de majo. Matene estis solena akcepto en la urbodomo (vidu foton), kun paroladetoj kaj kantado.


Tagmeze ni iris kune manĝi en hinda restoracio. Posttagmeze ni havis varian programon, kun ŝercoj, muziko de la bruĝa grupo Hommelgroep "In de klaere maene", vizito de Zamenhof... Haveblis kafo, teo, torto kaj biskvitoj laŭplaĉe dum la paŭzo.

Eblis kunmanĝi ankaŭ vespere. kaj poste ĝui la koncerton de la konata franca esperantisto JoMo!
Kelkaj portis al tiu koncerto ankaŭ siajn ne-esperantistajn amikojn...

Por homoj kiuj ŝatas profiti de nia jubilea tago por konatiĝi pli kun Bruĝo, ni organizis krome gvidatan promenadon tra la urbo.