ЦЕНЕ

ЧЛАНАРИНА

               
ЈЕДНО ДЕТЕ ПЛАЋА 2000 МЕСЕЧНО
(Ако има мали број тренинга плаћа 250 по тренингу)

ДВОЈЕ ДЕЦЕ ИЗ ИСТЕ ПОРОДИЦЕ ПЛАЋА 3000 МЕСЕЧНО
(Ако имају мали број тренинга плаћају 400 по тренингу)

ТРОЈЕ ДЕЦЕ ИЗ ИСТЕ ПОРОДИЦЕ ПЛАЋА 4000 МЕСЕЧНО
(Ако имају мали број тренинга плаћају 500 по тренингу)

ЧЕТВОРО ДЕЦЕ ИЗ ИСТЕ ПОРОДИЦЕ ПЛАЋА 5000 МЕСЕЧНО
(Ако имају мали број тренинга плаћају 600 по тренингу)          

        Ако је чланарина плаћена а члан није долазио из оправданих разлога (прехлада, повреда,...) онда се тај месец наплаћује по броју одрађених тренинга а остатак плаћене чланарине се пребацује за следећи месец.
  
                   


                    Рок за уплату чланарине је до петог у месецу за текући месец (нпр. за месец децембар чланарина се плаћа до петог децембра).

                Уколико се не придржава наведених рокова члан ће бити враћен кући и неће моћи да тренира док не измири дуг.

Comments