ЦЕНЕ

ЧЛАНАРИНА

ЈЕДНО ДЕТЕ:
                БРОЈ ТРЕНИНГА                                                                                ИЗНОС МЕСЕЧНЕ ЧЛАНАРИНЕ
                До шест тренинга у месецу ........................................................... 300 динара по тренингу
                Два пута недељно (7,8,9 тренинга месечно) ................................. 2000 дин.                
                Три пута недељно  (10,11,12,13 тренинга месечно) ........................ 2500 дин.
                Четри и више пута недељно  (14 и више тренинга месечно) .......... 3000 дин.

                        ДВОЈЕ ДЕЦЕ ИЗ ИСТЕ ПОРОДИЦЕ:
                БРОЈ ТРЕНИНГА (ОБА ДЕТЕТА)                                                ИЗНОС МЕСЕЧНЕ ЧЛАНАРИНЕ
                До једанест тренинга у месецу .................................................... 250 динара по тренингу
                Два пута недељно (12-18 тренинга месечно) ............................... 3000 дин.                
                Три пута недељно  (19-26 тренинга месечно) .............................. 4000 дин.
                Четри и випе пута недељно  (27 и више тренинга месечно) ......... 5000 дин.

                        ТРОЈЕ ДЕЦЕ ИЗ ИСТЕ ПОРОДИЦЕ:
                БРОЈ ТРЕНИНГА (ЗА ТРИ ДЕТЕТА)                                       ИЗНОС МЕСЕЧНЕ ЧЛАНАРИНЕ
                До деветнест тренинга у месецу ................................................ 200 динара по тренингу
                Два пута недељно (20-27 тренинга месечно) ............................ 4000 дин.                
                Три пута недељно  (30-39 тренинга месечно) ............................ 5000 дин.
                Четри и випе пута недељно  (40 и випе тренинга месечно) ........ 6000 дин.

                Такмичарска група плаћа чланарину 2500 динара месечно и њени чланови су у обавези да по позиву тренера посећују такмичења (Првенство Србије, Првенство Централне Србије и неке митинге).               


        Ако је чланарина плаћена а члан није долазио из оправданих разлога (прехлада, повреда,...) онда се тај месец наплаћује по броју одрађених тренинга а остатак плаћене чланарине се пребацује за следећи месец.
  
                   


                    Рок за уплату чланарине је до десетог у месецу за текући месец (нпр. за месец децембар чланарина се плаћа до десетог децембра).

                Рок се може уз оправдано образложење продужити најдуже до краја месеца.

                Уколико се не придржава наведених рокова члан ће бити враћен кући и неће моћи да тренира док не измири дуг.

Comments