ประชาสัมพันธ์

นักเรียนที่มีผลงานด้านการดูแลและรักษาความสะอาดของห้องเรียน ดีเด่น
ประจเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562


                               รูปกิจกรรมทั้งหมด Download ที่ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม https://www.facebook.com/ictwpk/