รณรงค์ไข้เลือดออก

                  วันที่ 17 กันยายน 2553  อนามัยบ้านพาราร่วมกับโรงเรียนบ้านพารา  ร่วมเดินรณรงค์โรคไข้เลือดออก  โดยมีเจ้าหน้าที่อนามัยบ้านพาราเดินให้ความรู้แก่ชาวบ้าน  และนักเรียนเดินแจกทรายอะเบท  ในการนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านพาราได้เดินถือป้ายรณรงค์เรื่องไข้เลือดออกด้วย
 
 
                       
 
                       
 
                       
Comments