โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ

 
 
แนวการจัดกิจกรรม
 
        การจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำของโรงเรียนบ้านยะวึก
กิจกรรมประจำวัน

                   

สวดมนต์ก่อนเรียน
กิจกรรมประจำสัปดาห์

 

สวดมนต์ประจำสัปดาห์           
กิจกรรมประจำเดือน/ปี

  

   ค่ายคุณธรรม 
แสดง 0 รายการ
ยกระดับโดยเจ้าของลำดับความสำคัญปัญหาการแก้ไข
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ยกระดับโดยเจ้าของลำดับความสำคัญปัญหาการแก้ไข
แสดง 0 รายการ
Comments