dr Przemysław Jóźwik

- Alright, Pepsi for you.   - No, Pepsi for all!

Mam pozytywne nastawienie do życia, jestem otwarty na zmiany i wyzwania. Posiadam własne zdanie na wiele tematów, ale odmienne opinie zawsze staram się przemyśleć zanim je ostatecznie odrzucę. 

Mam szerokie zainteresowania, orientuję się w wielu dziedzinach. Pasjonują mnie zagadnienia ze świata nauki, bankowości, telekomunikacji czy marketingu. Nie lubię zastoju, od życia oczekuję wyzwań i możliwości rozwoju osobistego.

Mimo ścisłego wykształcenia chętnie sięgam po literaturę, dbam o sposób wysławiania się i staram się unikać błędów językowych. Z każdej pomyłki wyciągam dla siebie konsekwencje i nie pozwalam sobie, by się powtórzyła.

Doktorat obroniłem 15 maja 2017 w Zakładzie Technologii Plazmowych i Jonowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), a pracuję na stanowisku asystenta w Zakładzie Badań Mikrostrukturalnych Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME).

Temat pracy doktorskiej:
Zastosowanie kanałowania jonów w analizie deformacji w kryształach

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Turos
Data otwarcia przewodu doktorskiego: 12.06.2012

* * *
Studia magisterskie:
specjalność: fizyka doświadczalna.

Temat pracy magisterskiej: 
Obserwacja i analiza ruchu atomu wolframu na dyslokacji śrubowej przecinającej ściankę (110) mikrokryształu wolframu
Praca powstawała częściowo na University of Illinois podczas pobytu na stypendium naukowym w latach 2006-2007 w miejscowości Urbana-Champaign, IL.

* * *
Studia licencjackie: 
specjalność: fizyka teoretyczna.

Temat pracy licencjackiej: 
Teoretyczne i obserwacyjne podstawy przyspieszonej ekspansji Wszechświata

Interesuję się muzyką, co tydzień od grudnia 1996 tworzę własną listę przebojów, a od maja 2013 piszę dla eurowizja.org

Jestem uzależniony od Pepsi, ale za to prawie nie jadam słodyczy.

Uwielbiam program MS Excel. Tworzę w nim formuły i makra, dzięki którym obliczałem np. jak uniknąć strat związanych z podatkiem Belki. Obecnie potrafię np. tak dobrać kwoty lokat, by naliczane odsetki były optymalne, a zdeponowany wkład minimalny.

Cechuje mnie kreatywność, precyzyjność, potrafię myśleć logicznie oraz analitycznie.